Rôznorodé tímy dosahujú lepšie výsledky

20.11.2012

BRATISLAVA 20. novembra (WBN/PR) – Dosiahnuť lepší výkon zamestnancov vo firmách a podporiť tvorbu úspešných riešení pri riešení pracovných úloh. Aj to je jeden z dôvodov prečo väčšina nadnárodných spoločností vytvára zmiešané tímy zamestnancov v práci. Podpora rozvíjania diverzity je jedným zo základných pilierov firemnej kultúry spoločnosti IBM.

V IBM diverzita znamená, že k všetkým zamestnancom pristupuje spoločnosť rovnako, neberúc ohľad na faktory, ktoré nemajú s ich pracovným výkonom žiadnu súvislosť. V podnikaní platí, že najlepšie sú práve tie pracovné tímy, ktoré sú zložené z ľudí rôzneho pohlavia, rasy, vierovyznania, fyzických schopností, kultúrneho zázemia či životných skúseností. V IBM je diverzita spôsobom života, a aj preto spoločnosť IBM podporuje už druhé stretnutie LGBT pracovníkov, ktoré sa koná 20. novembra tohto roka o šiestej hodine večer v IBM Millenium Tower II. v Bratislave.

Aj na pôde IBM Slovensko pôsobí skupina EAGLE – Employee Alliance for Gay, Lesbian, Bi-sexual and Transgender Empowerment, ktorej jedným z hlavných cieľov je zvyšovať povedomie o dôležitosti diverzity, špecificky adresovane na LGBT komunitu, a to prostredníctvom organizovania neformálnych stretnutí a prednášok nielen medzi jej samotnými členmi, ale aj zapájaním iných, ktorí majú záujem o diverzitné témy a podporu aktivít EAGLE.

„Už na prvom stretnutí sa nám podarilo nadviazať neformálne kontakty s členmi LGBT komunity z iných firiem na Slovensku, pôsobiacich v rôznych odvetviach ako aj neziskových organizáciách,“ hovorí za skupinu EAGLE Gili Gershonok zo spoločnosti IBM. Práve druhé stretnutie členov LGBT by malo poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností z uplatňovania diverzity aj v iných firmách, zlepšenie ich viditeľnosti a posilnenie ich postavenia na pracoviskách.

O IBM
Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje klientom svoje služby už viac ako 100 rokov. Celosvetovo pôsobí vo vyše 170 krajinách, pričom neustále rozširuje svoje geografické pokrytie, a zamestnáva vyše 430 tisíc zamestnancov. Poslaním spoločnosti IBM je pomocou integrovaných, flexibilných a efektívnych riešení pomáhať svojim zákazníkom redukovať náklady a zvýšiť tak ich konkurencieschopnosť na trhu.

Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s.r.o. bola založená 7. decembra 1992 a jej generálnym riaditeľom je Branislav Šebo. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.