Rozpočet ministerstva dopravy sa zvýši o takmer osem percent

10.10.2012

BRATISLAVA 10. októbra (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR môže v budúcom roku počítať s výdavkami vo výške 2,288 mld. eur.

V porovnaní s tohtoročným schváleným rozpočtom je to viac o 7,6 %, teda o 161,93 mil. eur.

Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013, ktorý v stredu schválila vláda. Oproti prvému návrhu rozpočtu by mal tak rezort Jána Počiatka dostať o rok navyše o 30 mil. eur.

„Zvýšenie výdavkov kapitoly súvisí najmä so zvýšením prostriedkov EÚ, spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu určených na dofinancovanie projektov financovaných z prostriedkov EÚ,“ uvádza sa v materiáli.

Potrebovali by ešte viac peňazí

Na rozvoj cestnej a železničnej infraštruktúry je v rozpočte rezortu dopravy pre budúci rok určených 2,036 mld. eur. V porovnaní s terajším rokom je to nárast o 8,8 %, resp. o 164,175 mil. eur. Z uvedenej sumy majú prostriedky štátneho rozpočtu dosiahnuť 1,003 mld. eur, čo je medziročne viac o 4,2 %, čiže o 40,375 mil. eur.

Zdroje Európskej únie by sa mali zvýšiť na 870,060 mil. eur, teda o 16,5 %, alebo 123,250 mil. eur. Štátne peniaze na spolufinancovanie európskych projektov sú na budúci rok rozpočtované v objeme 163,073 mil. eur. Oproti tomuto roku to znamená nárast o 0,3 %, čiže 549,94 tis. eur.

Ministerstvo dopravy v reakcii uviedlo, že potreba zdrojov je vždy vyššia ako možnosti rozpočtu a peňazí, na cesty a železnice nikdy nie je dostatok.

„Určite, že by sme boli veľmi radi, keby sme mali na tieto priority viacej zdrojov. Uvedomujeme si však realitu, v ktorej sa nachádzajú verejné financie. Zároveň si myslíme, že konsolidácia rozpočtu musí byť vyvažovaná podporou ekonomiky cez verejné investície,“ informoval v stredu agentúru SITA rezortný hovorca Martin Kóňa.

Zlepší sa dopravná infraštruktúra

Verejné investície sú podľa ministerstva dopravy najvhodnejšie práve do dopravnej infraštruktúry.

To sa pri súčasnom návrhu štátneho rozpočtu do veľkej miery podarilo naplniť.

„Z dôvodov potreby konsolidácie sa však snažíme v maximálne možnej miere prispieť k skvalitneniu cestných a železničných projektov, ktoré posielame do Bruselu,“ uviedol Kóňa s tým, že cez zvýšenú mieru čerpania eurofondov chcú čo najviac odľahčiť štátny rozpočet.

Spolu s vlastnými zdrojmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS) vo výške 50,961 mil. eur a mimorozpočtovými prostriedkami EÚ na projekty TEN-T má ísť v roku 2013 na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest i modernizáciu železničných tratí 2,089 mld. eur.

Je to o 4,5 % a 89,348 mil. eur viac ako v tohtoročnom rozpočte.

Peniaze zo štátneho rozpočtu a eurofondov podľa rezortu idú často na rovnaké projekty.

„Fakt, že časť peňazí v minulom roku sa nestihla vyčerpať, úzko súvisí s priebehom verejných obstarávaní na stavby, ktoré máme investične pripravené, ale neúspešní uchádzači podali námietky proti priebehu verejného obstarávania,“ dodal Kóňa.

Ak sa podarí vyriešiť tieto spory a stavať sa začnú aj tie úseky, ktoré sa vysúťažia v tomto roku, tak je podľa neho predpoklad, že sa minú peniaze, ktoré sú k dispozícii. „Naozaj ale veľa závisí aj od samotných stavebných firiem,“ uviedol hovorca.

V Operačnom programe Doprava je na diaľnice, cesty a železničné projekty pre budúci rok vyčlenených takmer 1,310 mld. eur, čo je medziročne viac o takmer 20 %. Okrem peňazí EÚ a štátu na spolufinancovanie sú v programe aj štátne zdroje mimo spolufinancovania v objeme 276,410 mil. eur. Táto suma je vyššia o 51,4 %, teda 93,789 mil. eur.

Menšia podpora leteckej dopravy

Štátna podpora leteckej dopravy sa má v budúcom roku, naopak, znížiť na 6 mil. eur, čiže o 41,5 %, alebo 4,25 mil. eur.

Peniaze majú ísť najmä na poskytovanie služieb súvisiacich s vybavovaním letov oslobodených od odplát.

„Dôvodom poklesu týchto výdavkov je jednorazový presun kapitálových prostriedkov do tejto oblasti, ktorý ministerstvo dopravy realizovalo pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2012 v rámci stanoveného limitu výdavkov kapitoly,“ uviedol rezort financií.

V tomto roku bolo na podporu leteckej dopravy určených 10 mil. eur. Oproti pôvodnému návrhu rozpočtu je však podpora leteckej dopravy vyššia o 5 mil. eur.

„V pláne rozpočtu bola na leteckú dopravu vyčlenená suma, ktorá bola podľa nášho názoru prinízka, a preto sme intenzívne rokovali s ministerstvom financií o jej navýšení. Konečná suma je kompromisom. Tieto peniaze pôjdu prevažne na podporu malých regionálnych letísk,“ informoval Kóňa. Ministerstvo financií predtým navrhovalo na podporu leteckej dopravy iba 1 mil. eur.

Na Operačný program Technická pomoc je pre budúci rok určených 16,78 mil. eur, čo je medziročne viac o takmer 27 %, čiže 3,56 mil. eur. Zdroje EÚ z toho majú tvoriť 13,847 mil. eur a štátne peniaze na spolufinancovanie 2,893 mil. eur. Rezort dopravy plánuje na podporu cestovného ruchu dať 9,4 mil. eur, čo je proti tomuto roku viac o 31,2 %, alebo 2,237 mil. eur. Z uvedenej sumy budú dotácie na podporu turizmu vo výške 6,357 mil. eur a príspevok pre Slovenskú agentúru cestovného ruchu a administráciu 3,043 mil. eur.