Rozpočet zvýši ceny liekov, prorokujú zdravotné poisťovne

13.12.2012

BRATISLAVA 13. decembra (WEBNOVINY) – Poslanci schválili rozpočet v kapitole zdravotníctvo, ktorý nebude možné podľa Združenia zdravotných poisťovní SR (ZZP) dodržať.

Najmä príjmová stránka rozpočtu nebude podľa združenia naplnená, tak ako ju schválili poslanci. „Nemocnice, lekári a celý systém budú v dôsledku toho čeliť buď kráteniu výkonov, alebo vláda bude musieť hľadať v budúcom roku mimoriadnu rezervu na prefinancovanie výpadku príjmov v tejto kapitole,“ uviedla prezidentka ZZP SR Katarína Kafková.

Rozpočet v kapitole zdravotníctva sa podľa združenia opiera o viaceré hypotézy, o ktorých už v súčasnosti aj vláda aj poslanci vedia, že sa nenaplnia.

Matematika odtrhnutá od reality

Rozpočet predpokladá, že poistné za poistencov štátu a od ekonomicky aktívnych osôb sa budúci rok zvýšia o 3,32 %, teda o 130 mil. eur. Toto očakávanie vychádza z predpokladu, že počet poistencov štátu klesne v ďalšom roku o 200 tisíc, na 3,15 milióna.

Uvedený pokles by mali priniesť nové pravidlá pre platenie daní a odvodov pre dohodárov, ktoré podľa vlády prinesú od časti dohodárov, v súčasnosti oslobodených od odvodov, príjmy aj pre zdravotné poisťovne.

„Takáto matematika je odtrhnutá od reality, podobne ako boli vládne očakávania z výberu daní. Ak by sme sa jej mali pridŕžať, tiež nesmieme počítať s nárastom nezamestnanosti v nadchádzajúcich rokoch, čo je vzhľadom na hospodársky vývoj len zbožné prianie,“ pokračovala Kafková.

Podľa nej je aj zvýšenie odvodov za poistencov štátu na 4,25 % čisto kozmetickou úpravou, vychádzajúcou zo zníženého počtu štátnych poistencov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje, že skutočný výpadok v odvodoch za poistencov štátu bude na úrovni 100 mil. eur.

Ceny liekov pôjdu hore

Negatívny dopad na verejné financie očakáva združenie aj v nastavení liekovej politiky, v súvislosti s novým systémom zliav v lekárňach a novou kategorizáciou liekov.

„Doterajšie vernostné systémy podmieňovali zľavu pre pacienta poskytnutím polovice z danej sumy aj poisťovniam. Po novom už do poisťovní nepôjdu z lekární žiadne zdroje a tieto budú v systéme chýbať. Rovnako ministerstvo nekvantifikovalo dopad novej kategorizácie na výdavky poisťovní,“ povedala Kafková. Všeobecná zdravotná poisťovňa napríklad predpokladá podľa združenia výpadok v príjmoch až do výšky 2 mil. eur.

Cena liekov sa po novom nebude viac odvíjať od druhej najnižšej ceny v Európskej únii, ale vyvodí sa z priemeru troch najnižších cien. „Sme presvedčení, že v konečnom dôsledku môže tento krok viesť k zdraženiu liekov pre mnohých pacientov, je preto nepochopiteľné, že dopadové štúdie ministerstvo nepredložilo,“ dodala dodáva Kafková.

ZZP upozorňuje, že vláda v schválenom rozpočte nevyčlenila žiadne zdroje ani na prípadné mimoriadne a krízové situácie. Nie je teda podľa združenia pokrytých 50 mil. eur, o ktoré by, podobne ako tento rok, mal rásť dlh zdravotníckych zariadení. Združenie zdravotných poisťovní preto upozorňuje, že aj v roku 2013 s vysokou pravdepodobnosťou nastane situácia, že vláda bude posielať mimoriadnu dotáciu do zdravotníctva.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.