Rozpočet zvýši ceny liekov, prorokujú zdravotné poisťovne

13.12.2012

BRATISLAVA 13. decembra (WEBNOVINY) – Poslanci schválili rozpočet v kapitole zdravotníctvo, ktorý nebude možné podľa Združenia zdravotných poisťovní SR (ZZP) dodržať.

Najmä príjmová stránka rozpočtu nebude podľa združenia naplnená, tak ako ju schválili poslanci. „Nemocnice, lekári a celý systém budú v dôsledku toho čeliť buď kráteniu výkonov, alebo vláda bude musieť hľadať v budúcom roku mimoriadnu rezervu na prefinancovanie výpadku príjmov v tejto kapitole,“ uviedla prezidentka ZZP SR Katarína Kafková.

Rozpočet v kapitole zdravotníctva sa podľa združenia opiera o viaceré hypotézy, o ktorých už v súčasnosti aj vláda aj poslanci vedia, že sa nenaplnia.

Matematika odtrhnutá od reality

Rozpočet predpokladá, že poistné za poistencov štátu a od ekonomicky aktívnych osôb sa budúci rok zvýšia o 3,32 %, teda o 130 mil. eur. Toto očakávanie vychádza z predpokladu, že počet poistencov štátu klesne v ďalšom roku o 200 tisíc, na 3,15 milióna.

Uvedený pokles by mali priniesť nové pravidlá pre platenie daní a odvodov pre dohodárov, ktoré podľa vlády prinesú od časti dohodárov, v súčasnosti oslobodených od odvodov, príjmy aj pre zdravotné poisťovne.

„Takáto matematika je odtrhnutá od reality, podobne ako boli vládne očakávania z výberu daní. Ak by sme sa jej mali pridŕžať, tiež nesmieme počítať s nárastom nezamestnanosti v nadchádzajúcich rokoch, čo je vzhľadom na hospodársky vývoj len zbožné prianie,“ pokračovala Kafková.

Podľa nej je aj zvýšenie odvodov za poistencov štátu na 4,25 % čisto kozmetickou úpravou, vychádzajúcou zo zníženého počtu štátnych poistencov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje, že skutočný výpadok v odvodoch za poistencov štátu bude na úrovni 100 mil. eur.

Ceny liekov pôjdu hore

Negatívny dopad na verejné financie očakáva združenie aj v nastavení liekovej politiky, v súvislosti s novým systémom zliav v lekárňach a novou kategorizáciou liekov.

„Doterajšie vernostné systémy podmieňovali zľavu pre pacienta poskytnutím polovice z danej sumy aj poisťovniam. Po novom už do poisťovní nepôjdu z lekární žiadne zdroje a tieto budú v systéme chýbať. Rovnako ministerstvo nekvantifikovalo dopad novej kategorizácie na výdavky poisťovní,“ povedala Kafková. Všeobecná zdravotná poisťovňa napríklad predpokladá podľa združenia výpadok v príjmoch až do výšky 2 mil. eur.

Cena liekov sa po novom nebude viac odvíjať od druhej najnižšej ceny v Európskej únii, ale vyvodí sa z priemeru troch najnižších cien. „Sme presvedčení, že v konečnom dôsledku môže tento krok viesť k zdraženiu liekov pre mnohých pacientov, je preto nepochopiteľné, že dopadové štúdie ministerstvo nepredložilo,“ dodala dodáva Kafková.

ZZP upozorňuje, že vláda v schválenom rozpočte nevyčlenila žiadne zdroje ani na prípadné mimoriadne a krízové situácie. Nie je teda podľa združenia pokrytých 50 mil. eur, o ktoré by, podobne ako tento rok, mal rásť dlh zdravotníckych zariadení. Združenie zdravotných poisťovní preto upozorňuje, že aj v roku 2013 s vysokou pravdepodobnosťou nastane situácia, že vláda bude posielať mimoriadnu dotáciu do zdravotníctva.