Rozpočtový pakt Európskej únie má platiť od januára 2013

9.1.2012

BRUSEL 12. januára (WEBNOVINY) – Pakt pre posilnenie rozpočtovej disciplíny. Členské štáty EÚ sa minulý mesiac dohodli na vytvorení záväzného paktu pre posilnenie rozpočtovej disciplíny a užšiu integráciu hospodárskych politík.

K dohode 17 štátov eurozóny sa na bruselskom summite pripojilo aj deväť z desiatich krajín EÚ, ktoré spoločnú európsku menu zatiaľ nepoužívajú.
Závery summitu odmietla iba Veľká Británia. Kľúčovým prvkom rozpočtového paktu, ktorý je stále predmetom rokovaní, je povinnosť štátov dosahovať štrukturálne vyrovnané rozpočty.Nová zmluva o rozpočtovej zodpovednosti v EÚ by mala nadobudnúť účinnosť k 1. januáru 2013. Vyplýva to z návrhu dokumentu, ktorý získala agentúra Reuters.

Zmluva má zabezpečiť, aby štáty hospodárili so štrukturálne vyrovnanými rozpočtami. Má sa tiež sprísniť dohľad nad národnými rozpočtami a krajiny, ktoré porušujú rozpočtové pravidlá, by mali čeliť automatickým sankciám.

Klauzula o výnimke
Súčasťou novej zmluvy o rozpočtovej zodpovednosti v EÚ má byť klauzula o výnimke z povinnosti znižovať deficity verejných financií v čase hospodárskeho poklesu alebo v prípade iných mimoriadnych udalostí.

"Dočasné odchýlky od strednodobého cieľa budú povolené iba v prípadoch mimoriadnej udalosti mimo kontroly zmluvnej strany, ktorá zásadne ovplyvňuje finančnú pozíciu všeobecnej vlády, alebo výrazného poklesu ekonomiky v eurozóne, EÚ, alebo v dotknutej zmluvnej strane," uvádza sa v dokumente.
Proti vysoko zadlžené štáty

Podľa agentúry Reuters proti sprísneniu pravidiel nad rámec súčasnej európskej legislatívy lobovali vysoko zadlžené štáty, vrátane Talianska. Verejný dlh tejto krajiny prevyšuje 110 % jej HDP a náklady na jeho obsluhu dlhu sa pohybujú na hranici udržateľnosti."Existovali obavy, že pravidlá by boli prísnejšie než súčasná legislatíva EÚ," uviedol nemenovaný taliansky diplomat. "Nová zmluva zachová súčasné pravidlá, vrátane faktorov, ktoré pripúšťajú výnimky," povedal diplomat citovaný agentúrou Reuters.

Gesto voči Veľkej Británii
Návrh neobsahuje klauzulu o prehĺbení integrácii vnútorného trhu medzi zúčastnenými krajinami.
Podľa agentúry Reuters to môže byť gesto voči Veľkej Británii, ktorá vyjadrovala obavy, že v prípade prehĺbenia väzieb medzi ostanými členskými štátmi zostane v únii izolovaná. "(V EÚ pozn. red.) by nemali existovať paralelné štruktúry a paralelné politiky," uviedol predstaviteľ EÚ pod podmienkou anonymity.