Rýchlostnú cestu R4 pri Košiciach dali do prevádzky vodičom

7.11.2013

KOŠICE 7. novembra (WEBNOVINY) – Približne 14-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť k hranici s Maďarskom dali vo štvrtok do užívania motoristom.

Štvorprúdová rýchlostná cesta s celkovými nákladmi 77,6 milióna eur mala byť pôvodne ukončená na prelome minulého a tohto roka. Predĺženie výstavby o niekoľko mesiacov spôsobil rozsiahly archeologický prieskum.

Premiér Róbert Fico pri otvorení cesty uviedol, že do programu ju zaradila jeho vláda. Zdôraznil, že táto cesta ma veľký význam pre košický región a môže byť ďalším impulzom pre príchod investorov.

Na otázku novinárov, či sa pri rokovaniach s maďarským premiérom zasadí, aby Maďari urýchlene začali stavať diaľnicu z Miškolca smerom k slovenskej hranici, Fico povedal, že maďarského premiéra o to poprosí. „My sme si domácu úlohu splnili. V priebehu 24 mesiacov sa má realizovať prepojenie na cestu prvej triedy v smere na Miškolc,“ povedal Fico.

Obrazom: Otvorenie rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Milan Gajdoš informoval, že výstavba trvala 37 mesiacov. Na otázku ako vidí realizáciu cesty R-4 v smere Prešov – poľská hranica, uviedol že je to predmetom rokovania s Európskou úniou a pripravujú sa štúdie realizovateľnosti, ktoré ukážu, či tieto úseky budú môcť byť financované z európskych fondov v novom programovacom období.

Rýchlostnú cestu postavila spoločnosť Skanska SK a.s. Zmluvu s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. (NDS) uzavrela 5. augusta 2010 a s prácami začala koncom augusta toho istého roka. Výstavba bola hradená z európskych fondov a štátneho rozpočtu.

„Profesionalita a dobrá cena sú dostatočnými predpokladmi na to, aby sa naplnila spokojnosť všetkých strán, či už ide o investora, zhotoviteľa, ale i samotných motoristov, ktorí budú cestu užívať,“ povedala k odovzdaniu úseku R4 generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK Magdaléna Dobišová. Podľa projektového manažéra zhotoviteľa Ivana Gajdoša práce uskutočnili podľa plánovaného časového harmonogramu, jediné zdržanie spôsobil rozsiahly archeologický výskum v mieste plánovanej trasy cesty.

„Vlastnými kapacitami sme realizovali 80 % prác a pri zvyšnom objeme sme veľmi dobre spolupracovali s firmami a pracovníkmi z tohto regiónu,“ dodal Gajdoš. Za dôležité označil, že počas celej výstavby nevznikol žiadny závažný pracovný úraz.

Starosta obce Kechnec Jozef Konkoly očakáva, že R4 prevezme na seba väčšiu časť dopravného zaťaženia z cesty I/68. Podľa neho sa to priaznivo prejaví na znížení negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie v zastavanom území obcí.

Na úseku R4 pri Košiciach je štrnásť mostov a protihlukové steny majú dĺžku takmer dva kilometre. Rýchlostná komunikácia je súčasťou medzinárodného cestného koridoru od poľského Rzeszówa cez Prešov a Košice, Miškolc a Debrecín v Maďarsku po Oradeu v Rumunsku. Na Slovensku bude R4 viesť od hranice s Poľskom cez Svidník do Prešova, odtiaľ ku Košiciam je v prevádzke úsek diaľnice D1.