S výstavbou novej jadrovej elektrárne sa aj naďalej počíta

17.5.2013

BRATISLAVA 17. mája (WEBNOVINY) – S výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach počíta aj návrh novej Energetickej politiky SR (EP).

“V lokalite Jaslovské Bohunice je možné realizovať jadrovú elektráreň s celkovým inštalovaným výkonom do 2 400 megawattov,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR (MH) v návrhu energetickej politiky.

V Bohuniciach na mieste v súčasnosti odstavovanej jadrovej elektrárne V1 by mohol vyrásť buď jeden 1 200-megawattový jadrový blok, dve 1 200-megawattové bloky, alebo jeden 1 700-megawattový jadrový blok.

Jadrová elektráreň by mala byť v prevádzke v roku 2025

Energetická politika počíta s tým, že nová jadrová elektráreň by mohla byť uvedená do prevádzky po roku 2025. Celý projekt sa v súčasnosti nachádza v štádiu analýzy štúdie realizovateľnosti. Rezort hospodárstva upozorňuje, že spolu s uvedením nového jadrového zdroja do prevádzky, je potrebné nezabudnúť na budovanie prenosovej siete.

“Uvedenie do prevádzky týchto zdrojov bude vyžadovať relevantné rozšírenie vnútornej elektrizačnej sústavy, ako aj cezhraničných prepojení tak, aby mohla byť vyrobená elektrina spoľahlivo dodaná tak domácemu spotrebiteľovi, ako aj na export,“ uviedlo ministerstvo.

Ak chce Slovensko mať bezpečnú a spoľahlivú elektrizačnú sústavu, ktorá má dostatočnú regulačnú a tranzitnú schopnosť, je podľa rezortu hospodárstva potrebné posilniť tak vnútornú prenosovú sústavu, ako aj vybudovať medzištátne vedenia 400 kV predovšetkým medzi Slovenskom a Maďarskom.

Ministerstvo si dalo v Energetickej politike SR viacero cieľov v oblasti elektroenergetiky. Okrem budovania nových a posilňovania existujúcich prenosových kapacít je podľa rezortu hospodárstva potrebné aj pokračovať v podpore budovania regionálneho trhu s elektrinou s cieľom posilniť bezpečnosť dodávok a súťaž na veľkoobchodnom trhu, podporovať vstup nových dodávateľov na maloobchodný trh a súbežne s rastom konkurencie postupne deregulovať maloobchodné ceny elektriny.

Ministerstvo chce namiešať energetický mix

Ministerstvo chce taktiež podporovať výstavbu nových energetických zdrojov, ktoré sú schopné stabilizovať elektrizačnú prenosovú sústavu s ohľadom na spoľahlivý energetický mix. Podpory by sa mal dočkať aj rozvoj inteligentných meracích systémov a inteligentných sietí.

V rokoch 2010 až 2012 spotreba elektriny na Slovensku stagnovala na úrovni okolo 28,8 terawatthodín.

Celková spotreba elektriny Slovenska v roku 2012 bola 28 786 gigawatthodín, čo predstavuje pokles 0,1 % oproti roku 2011. Objem vyrobenej elektriny stúpol o 0,9 % a dosiahol hodnotu 28 393 gigawatthodín. Import bol 393 gigawatthodín, čo predstavuje 1,36 % zo spotreby.

“Tento import je ale potrebné charakterizovať ako komerčný, nakoľko v prípade potreby SR by bola schopná pokryť celú svoju spotrebu elektriny výrobou zdrojov elektriny na svojom území, ale bolo lacnejšie elektrinu importovať, ako vyrobiť na území Slovenska,“ konštatovalo ministerstvo. Inštalovaný výkon elektrární na Slovensku vlani vzrástol o 279 megawattov a dosiahol 8 431 megawattov.

Energetická politika SR je strategický dokument, ktorý určuje základné ciele a rámce rozvoja energetiky v dlhodobom časovom výhľade do roku 2035. S definitívnou podobou novej energetickej politiky by sa mala vláda SR oboznámiť koncom tohto roka. Dovtedy je ministerstve hospodárstva pripravené o návrhu energetickej politike diskutovať.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.