SAFS o projekte Transparentní lekári

BRATISLAVA 30. apríla (WBN/PR) – Farmaceutické firmy, združené v SAFS, podporujú všetky projekty, ktoré smerujú ku zvýšeniu transparentnosti v zdravotníctve. Informovanie o vzťahoch a spolupráci medzi lekármi a farmaceutickými firmami patria do tejto oblasti. SAFS preto víta iniciatívu Transparency International Slovensko (TIS) s jej portálom Transparentní lekári.

„Je to dobrý základ pre komplexné uchopenie tejto problematiky, ktorá často trpí bulvarizáciou a účelovým zjednodušovaním témy. Nedostatky, ktoré sú zrejmé aj z portálu, v drvivej väčšine súvisia s veľkou neprehľadnosťou súčasne platného zákona, ktorého vykonateľnosť je aj pre zainteresované subjekty často doslova hádankou,“ povedal výkonný riaditeľ SAFS Štefan Mesároš a dodal, že SAFS sa bude v krátkej budúcnosti snažiť argumentovať v prospech zmeny zákona tak, aby bolo prakticky možné ho aj napĺňať bez nutnosti obsiahlo študovať paragrafy a detaily.

„Súčasťou takýchto aktivít by však mala byť aj férová diskusia na tému, z čoho vlastne pozostáva vzťah lekára a farmaceutickej firmy, pretože tu sa veľmi často zabúda na fakt, že v tomto vzťahu ide najmä a predovšetkým o vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácií lekárov, čo má okamžitý dopad na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ povedal Štefan Mesároš a dodal, firmy združené v SAFS nikdy takúto diskusiu neodmietnu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...