SaS kritizuje viazanie prídavkov na deti na vzorné správanie

BRATISLAVA 24. júla (WEBNOVINY) – Podmieňovanie vyplácania prídavkov na deti ich vzorným správaním v škole je podľa strany Sloboda a solidarita (SaS) typickou ukážkou normotvorby od stola.

„Porušovanie školských poriadkov zo strany žiakov je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho a výchovného procesu a mnohokrát aj sami učitelia sú neraz nútení nad tým privrieť oči, aby sa vyhli zbytočným konfliktom so žiakmi a ich rodičmi,“ uviedla opozičná strana.

Podľa SaS je absolútne nevhodné, aby sa v prostredí školských poriadkov, kde existuje veľa subjektivizmu a uhlov pohľadu, dala učiteľom a riaditeľom škôl kompetencia rozhodovať de facto o materiálnych sankciách voči rodičom a žiakom.

„Paradoxne, môže to viesť ešte k väčšej benevolentnosti pri vyžadovaní disciplíny,“ tvrdí SaS. Návrh zákona o prídavku na dieťa je v tomto bode podľa opozičnej strany ďalším veľkým faux pas funkcionárov na ministerstve práce.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje od začiatku budúceho roka sprísniť podmienky nároku na prídavok na dieťa. „Podmienky nároku na dávku sa navrhujú rozšíriť o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa,“ uvádza ministerstvo.

Nedbanie o plnenie povinnej školskej dochádzky sa má odvodzovať nielen od neospravedlnených absencií dieťaťa na vyučovaní, ale napríklad aj od porušovania školského poriadku a pravidiel správania dieťaťa na vyučovaní. Prídavok by sa tiež nemal vyplácať na maloleté dieťa, ktoré opakovane spácha priestupok.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...