SDKÚ chce dávky pre viac rodín, pridať chce aj matkám

BRATISLAVA 3. mája (WEBNOVINY) – Poslanec za SDKÚ-DS Viliam Novotný navrhuje, aby štát vyplácal dávku v hmotnej núdzi všetkým rodinám s nezaopatreným dieťaťom, ktorých jediným príjmom je príjem zo Sociálnej poisťovne.

Ako uviedol na piatkovej tlačovej besede, úrady práce a sociálnych vecí by pri posudzovaní nároku na dávku v hmotnej núdzi v prípade rodiny s nezaopatreným dieťaťom nebrali do úvahy celú výšku materskej alebo nemocenskej dávky, či dôchodku.

„Sú to dávky, na ktoré má pracujúci človek nárok v dôsledku toho, že celý život platil odvody na sociálne poistenie,“ povedal Novotný. V súčasnosti sa pri posudzovaní hmotnej núdze občana bez ohľadu na to, či má nezaopatrené dieťa, alebo nie, nepovažuje za jeho príjem štvrtina z materskej dávky, nemocenskej dávky alebo dôchodku. Návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi už opozičný poslanec predložil do parlamentu.

Rovnakú podporu by dostala aj matka s väčším príjmom

„Rodiny, kde aspoň jeden z rodičov pracoval a nie vlastným zavinením sa dostali do núdzovej situácie a majú nezaopatrené deti, sa dostanú na úroveň rodín, kde rodičia nepracovali,“ tvrdí podpredseda SDKÚ-DS.

Ako príklad uviedol matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorej zomrel manžel, poberá materskú dávku a pred odchodom na materskú dovolenku pracovala za 350 eur.

„Podľa dnes platnej legislatívy by jej vychádzalo materské 227 eur,“ uviedol. Ak by parlament schválil návrh SDKÚ-DS, tak by podľa Novotného takáto matka mala okrem toho nárok na dávku v hmotnej núdzi vo výške 150 eur, resp. po zdokladovaní výdavkov s bývaním až 239 eur. Návrh SDKÚ-DS však nerozlišuje medzi výškou materskej dávky, a preto by rovnakú podporu v hmotnej núdzi dostala aj matka so 700-eurovou materskou dávkou. V hmotnej núdzi by sa po novele zákona ocitla napríklad aj rodina s 22-ročným nezaopatreným dieťaťom, ak má otec starobný dôchodok v sume 500 eur a manželka je práceneschopná a dostáva nemocenskú dávku v sume 600 eur.

Práca a štúdium sa majú považovať rovnako

Poslanci Viliam Novotný a Ľudovít Kaník okrem toho opätovne navrhujú, aby na rodičovský príspevok v plnej výške mali nárok len tí rodičia, z ktorých aspoň jeden bol nemocensky poistený, teda dohromady zamestnaný aspoň 270 dní alebo aby aspoň dve tretiny tohto času, teda 180 dní bol zamestnaný, čiže nemocensky poistený a zvyšných 90 dní vykonával aktivačnú činnosť.

Za rovnakú aktivitu, ako je práca, sa má považovať aj štúdium na vysokej škole, rovnako ako aj absolvovanie vysokej školy v prvom alebo druhom stupni alebo strednej školy v sledovanom období. Ak rodina, ktorá žiada o rodičovský príspevok nespĺňa tieto kritériá, znižuje sa výška rodičovského príspevku o 50 %.

Rovnakú podmienku žiadajú opoziční poslanci prijať aj pri príplatku k príspevku pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa. Tieto návrhy predložilo SDKÚ-DS do parlamentu už v minulosti, vtedy ich však poslanci neschválili.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...