SDKÚ chce namiesto rozdávania stimulov znížiť daň a odvody

BRATISLAVA 19. marca (WEBNOVINY) – Opozičná strana SDKÚ-DS by dokázala namiesto rozdávania investičných stimulov znížiť daňové a odvodové zaťaženie.

“V dnešnej situácii je oveľa prospešnejšie presmerovať objem poskytovanej investičnej pomoci pre pár podnikateľov radšej do celkového zníženia daňového a odvodového zaťaženia,“ myslí si podpredseda SDKÚ-DS Ivan Štefanec.

Podľa opozičného poslanca presmerovanie prostriedkov určených na investičné stimuly do zníženia daní a odvodov by zlepšilo podnikateľské prostredie na Slovensku, čím by sa pomohlo všetkým podnikateľom, a nielen vybranej skupine firiem.

“Minulý rok bola poskytnutá pomoc vo výške približne 121 mil. eur a vzniklo iba 2 412 nových pracovných miest, čo predstavovalo náklady viac ako 50 tisíc eur na jedno takéto miesto. Zníženie stimulov o takúto čiastku by pomohlo znížiť daň z príjmov právnických osôb o jeden percentuálny bod pre všetky subjekty,“ konštatoval Štefanec.

Daňové úľavy pre firmy

Vládny kabinet koncom minulého roka schválili poskytnutie investičných stimulov pre desiatich investorov, vo výške, ktorú spomína poslanec Štefanec. Vláda schválila investorom stimuly len vo forme daňových úľav, ktorú môžu kvôli konsolidácii verejných financií využiť až od budúceho roku.

Investori, ktorým vláda odklepla daňové úľavy, by mali na oplátku preinvestovať na Slovensku vyše 388 mil. eur, vytvoriť spomínaných 2 412 nových pracovných miest a udržať ďalších vyše 1 500 už existujúcich pracovných miest.

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) by sa mali zaoberať novelou zákona o poskytovaní investičnej pomoci na v súčasnosti prebiehajúcej schôdzi.

Domáci ako aj zahraniční investori, ktorí sú už etablovaní na Slovensku, budú musieť podľa novely zákona pri žiadaní investičnej pomoci od štátu vytvoriť nové pracovné miesta.

Investor, ktorý bude chcieť pracovné miesta len udržať, tak podľa nových pravidiel nebude pri žiadaní štátnej pomoci úspešný. „Čistý nárast pracovných miest nesmie byť menší ako 15 % nových pracovných miest z priemeru za posledných dvanásť mesiacov, nesmie však byť menší ako 40 zamestnancov,“ uvádza sa v novele zákona. Etablovaní investori žiadajúci od štátu stimuly budú musieť taktiež rozšíriť výrobu, a to minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky.

Podmienky pomoci sa sprísnia

Prijímateľ investičnej pomoci bude musieť podľa nových pravidiel taktiež zachovať počet novovytvorených pracovných miest najmenej päť rokov odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta. Ministerstvo hospodárstva SR v novele zákona navrhuje pre investorov žiadajúcich stimuly aj zníženie minimálnej výšky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku zo 7 mil. eur na 5 mil. eur.

V okrese, kde je nezamestnanosť najmenej o 50 % vyššia ako miera nezamestnanosti na Slovensku, navrhuje ministerstvo minimálnu výšku na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok znížiť z 3,5 mil. eur na 3 mil. eur.

“Chceme vytvoriť predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, najmä malých a stredných podnikateľov,“ zdôvodnil rezort hospodárstva.

Ministerstvo chce sprísniť podmienky na poskytovanie štátnej pomoci v technologických centrách a v centrách strategických služieb. Takíto investori musia zvýšiť vzdelanostnú štruktúru zamestnancov.

Z celkového počtu zamestnancov budú po novom v spomínaných centrách tvoriť minimálne 70 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním. “Cieľom je podpora takých centier, kde sa predpokladá väčšia sofistikovanosť predmetu činnosti a náročnosť na vysokoškolské vzdelanie zamestnancov,“ dodal rezort hospodárstva.

Zákon by mal podľa plánov ministerstva hospodárstva, ktoré chce naďalej prioritne poskytovať stimuly vo forme daňových úľav, nadobudnúť účinnosť od apríla tohto roka.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...