SDKÚ chce zrušiť poplatky za vedenie úverového účtu

1.10.2012

BRATISLAVA 1. októbra (WEBNOVINY) – Strana SDKÚ navrhuje novelizovať Občiansky zákonník s cieľom odstrániť stav, kedy si banky pýtajú od klientov poplatky za vedenie úverového účtu.

Inšpirovali sa rozhodnutím nemeckého Spolkového súdneho dvora z minulého roka, ktorý potvrdil, že účtovanie poplatku za vedenie úverového účtu je v rozpore so smernicou Európskej únie. Účinnosť navrhujú od nového roka.

Poplatok za vedenie úverového účtu v súčasnosti na Slovensku predstavuje od 3,30 eura po 3,99 eura mesačne. Poplatok sa podľa SDKÚ uhrádza za spravovanie úveru, aj keď podľa nich fakticky nejde o žiadnu správu úveru a je len administratívnou činnosťou banky, ktorá logicky súvisí s jej predmetom podnikania a charakterom uvedeného zmluvného záväzku. Za uvedený poplatok banka podľa poslancov SDKÚ neposkytuje spotrebiteľovi žiadnu službu, hoci ten predpokladá, že mu nejaká služba poskytnutá bude.

Navrhovatelia, Miroslav Beblavý a Lucia Žitňanská, ešte pred legislatívnou iniciatívou oslovili Ministerstvo financií SR so žiadosťou k tejto problematike, odpoveď však podľa ich vyjadrení nedostali.

Relevantnými informáciami boli podľa navrhovateľov len úvahy o tom, že ministerstvo vstúpi do súdneho sporu s bankovou inštitúciou.

Súdny spor by však nemusel ani nastať, nakoľko žalovaná banka by mohla v prvom kroku vo výzve na vrátenie bezdôvodného obohatenia vyhovieť.

V Občianskom zákonníku preto strana SDKÚ navrhuje k vymenovaným neprijateľným podmienkam priradiť ako neprijateľnú aj ustanovenie, ktorým sa umožňuje dodávateľovi vyžadovať od spotrebiteľa odplatu za zriadenie, vedenie, správu alebo zrušenie účtu, ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu.

Nároky klientov bánk na vrátenie bezdôvodného obohatenia, teda už uhradených poplatkov, by podľa strany SDKÚ ostali nedotknuté. Spotrebiteľské zmluvy totiž nesmú podľa tohto zákona obsahovať neprijateľné podmienky, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.