Šéf Sociálnej poisťovne možno dostane vysokú odmenu

23.2.2012

BRATISLAVA 23. februára (WEBNOVINY) – Minister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál navrhuje, aby vláda generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne (SP) Ľubošovi Lopatkovi priznala odmenu takmer 55,4 tisíc eur.

Šéf poisťovne by tak dostal odmenu vo výške 12-násobku jeho mzdy. Ide o maximálnu výšku odmeny, akú umožňuje šéfovi poisťovne priznať zákon o sociálnom poistení. Mzda generálneho riaditeľa poisťovne pritom predstavuje 6-násobok priemernej mzdy na Slovensku, čo je aktuálne 4,6 tisíca eur.

Úspešnosť výberu poistného

Súčasťou návrhu na priznanie odmeny v maximálnej možnej výške je aj odpočet a vyhodnotenie fungovania SP v roku 2011 z pohľadu krátkodobých cieľov. Poisťovňa podľa tohto odpočtu zlepšila svoj kontakt s klientmi, keď napríklad jej pobočky sú od začiatku apríla svojim klientom k dispozícii každý pracovný deň v týždni. „Úspešnosť výberu poistného dosahuje od začiatku roka 2011 čiastky presahujúce 100 %, úspešnosť výberu poistného za rok 2011 je 104,89 %,“ uvádza sa v materiáli.

Aj v oblasti investičného rozvoja sa podľa materiálu podarilo naplniť ciele, ktoré sú stanovené v stratégii SP. Spomína sa tiež racionalizácia pracovných činností a optimalizácia počtu zamestnancov poisťovne, ako aj racionalizačné opatrenia ako zníženie tlače a optimalizácia počtu tlačiarní.

Odmeny pod vedením ministerky práce a sociálnych vecí Viery Tomanovej

V roku 2008 mal vtedajší šéf SP Ivan Bernátek dostať odmenu za predchádzajúci rok vo výške 7-násobku jeho platu, čo vtedy predstavovalo takmer 788 tis. Sk (26,2 tis. eur).

Návrh na priznanie takejto odmeny schválila dozorná rada SP pod vedením vtedajšej ministerky práce a sociálnych vecí Viery Tomanovej. Dozorná rada v súvislosti s návrhom na priznanie odmeny vtedy skonštatovala, že v predchádzajúcom roku boli splnené všetky úlohy pre generálneho riaditeľa SP vyplývajúce zo zákona o sociálnom poistení.

Tomanová však nakoniec návrh na priznanie odmeny Bernátkovi nepredložila. Ministerka tvrdila, že pôvodne dozorná rada navrhovala vyplatenie odmeny šéfovi SP v plnej výške, teda ako 12-násobok jeho mesačnej mzdy. „Ja sama som patrila medzi tých, ktorí sme sa snažili túto odmenu znížiť, a to nie preto, že by si generálny riaditeľ neplnil úlohy,“ povedala v roku 2008. Zastávala podľa nej takýto názor „vzhľadom na uznesenie vlády, ktoré hovorí o úspore verejných zdrojov“. Viac členov dozornej rady poisťovne však podľa nej navrhovalo priznať odmenu šéfovi poisťovne v plnej výške. „Zástupcovia štátnych orgánov však navrhovali zníženie odmeny,“ povedala.

Podľa zákona o sociálnom poistení môže vláda generálnemu riaditeľovi priznať odmenu jedenkrát ročne najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. Pri priznaní odmeny vláda zohľadní plnenie strategických zámerov činností SP a hospodárenie poisťovne.