SEWA a ERP spájajú sily pre lepšie poskytovanie služieb

13.6.2012

BRATISLAVA 13. júna (WBN/PR) – SEWA, a.s. a European Recycling Platform (ERP) oznamujú, že počnúc dnešným dňom spájajú sily pre služby kolektívneho plnenia na Slovenskom trhu. ERP sa stáva akcionárom SEWA, a.s. a bude podporovať aktivity SEWA, a.s. na domácom trhu. SEWA, a.s. sa stáva členom Európskej rodiny ERP a bude pomáhať ERP rozvíjať aktivity na európskom trhu. SEWA, a.s. bude vystupovať pod spoločným názvom “SEWA, member of European Recycling Platform”. Výsledkom synergického spojenia SEWA a ERP budú kvalitnejšie služby a ceny pre Slovenských a Európskych výrobcov.

O SEWA, a.s.:
SEWA, a.s. bola založená v apríli 2005 najvýznamnejšími výrobcami a dovozcami elektrických a elektronických zariadení združených v profesných asociáciách Asociácií dovozcov audiovizuálnej techniky (ADAT) a IT Asociácií Slovenska (ITAS). Cieľom SEWA, a.s. je zabezpečiť kolektívne plnenie povinností zberu a recyklácie elektrického a elektronického odpadu, použitých batérií a odpadu z obalov pre svojich členov.
SEWA, a.s. je počtom klientov a komplexnosťou služieb najrozsiahlejšia kolektívna organizácia na Slovensku.
Viac informácii o SEWA na www.sewa.sk.

O ERP:
European Recycling Platform (ERP) bola založená v decembri 2002 spoločnosťami Braun, Electrolux, HP a SONY ako reakcia na Smernicu EÚ o Odpade z elektrických a elektronických zariadení (Smernica o OEEZ). Misiou ERP je zabezpečiť nákladovo efektívnu implementáciu smernice v prospech členských spoločností a ich Európskych spotrebiteľov. ERP je prvou kolektívnou organizáciou pre OEEZ s aktivitami a operáciami vo viacerých Európskych krajinách a tak prvou kolektívnou organizáciou, ktorá prenáša výhody z multinárodných recyklačných aktivít priamo na zákazníka.

ERP rozvíja svoje aktivity v dvanástich krajinách – Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Taliansko, Španielsko a Veľká Británia.
Viac informácií o ERP na www.erp-recycling.org

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.