Skanska je opäť mimo hry, ŽSR ju z verejnej súťaže vylúčili

3.8.2012

BRATISLAVA 3. augusta (WEBNOVINY) – Stavebné združenie Skanska podalo námietku na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) proti opakovanému vylúčeniu z verejnej súťaže na modernizáciu 12-kilometrovej železničnej trate Zlatovce – Trenčianska Teplá pre rýchlosť do 160 kilometrov.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) predtým zamietli žiadosť združenia, aby prehodnotili rozhodnutie o jeho vyradení z tendra trvajúceho vyše dva a pol roka. Združenie Skanska v súťaži predložilo najnižšiu cenu za vykonanie prác.

„Skanska podala žiadosť o nápravu proti vylúčeniu zo súťaže v zákonom stanovenej lehote. ŽSR žiadosť o nápravu zamietli a Skanska podala námietky na Úrad pre verejné obstarávanie,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa a riaditeľka odboru komunikácie ŽSR Martina Pavliková.

Pochybný postup železníc

Žiadosť o nápravu bola podľa nej zdôvodnená na niekoľkých desiatkach strán a železnice ju nešpecifikovali. Aj Skanska potvrdila, že jej žiadosť o nápravu železnice zamietli so zopakovaním tých istých dôvodov, ktoré použili pri vylúčení.

„V tejto veci sme podali námietku a žiadosť o nápravu na ÚVO. Vzhľadom k tomu, že ide o opakované vylúčenie v tej istej veci, naša argumentácia je nemenná. Spochybňovanie referencií osôb, ktoré potvrdili samotné ŽSR a ktoré reálne zabezpečovali výstavbu pre tohto zákazníka, je určite nesprávne,“ zareagovala generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK a.s. Magdaléna Dobišová pre agentúru SITA.

Tento postup železníc je podľa nej aj v rozpore so zaužívanou praxou pri iných súťažiach a výstavbe tohto typu stavieb. Železnice nedávno znovu vylúčili skupinu v zložení Skanska SK a.s. a Skanska a.s. Praha z uvedeného tendra po tom, ako opätovne vyhodnotili splnenie podmienok účasti uchádzačmi. Nové vyhodnotenie splnenia podmienok nariadil ÚVO 17. februára tohto roka.

Opätovné vylúčenie zo súťaže

Železnice Skansku zo súťaže už raz vylúčili v júli 2010 pre nedostatočné vysvetlenie ponúknutej ceny. Skupina Skanska v súťaži so štyrmi predloženými ponukami navrhla najnižšiu cenu, takmer 201 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná cena prác predstavovala 296,12 mil. eur. Úrad pre verejné obstarávanie v septembri 2010 nariadil Skansku vrátiť späť do hry.

Krajský súd v Bratislave 27. júla zrušil rozhodnutie ÚVO, na základe ktorého ŽSR pôvodne vrátili Skansku do súťaže, a vrátil mu vec na ďalšie konanie. Žalobu na preskúmanie zákonnosti spomínaného rozhodnutia úradu podala trnavská firma TSS Grade, a.s. Tá v železničnom tendri v združení s ďalšími dvoma firmami predložila druhú najnižšiu cenu okolo 245 mil. eur a zápasí so Skanskou o získanie kontraktu.

„Podľa názoru senátu súdu napadnuté rozhodnutie ÚVO nebolo sčasti správne právne vyhodnotené. Skutkový stav nebol dostatočne zistený, odôvodnený a boli v ňom procedurálne vady, ktoré mohli vyvolať nezákonnosť rozhodnutia,“ informoval agentúru SITA hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Úrad pre verejné obstarávanie mlčí

Postup žalovaného úradu podľa neho nebol v danom prípade eurokonforný. Rozsudok nie je právoplatný, odvolanie je prípustné do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Železnice vykonajú právnu analýzu rozsudku po jeho doručení a preštudovaní odôvodnenia. Až potom sa budú môcť k nemu vyjadriť.

„Z hľadiska možného uzavretia, respektíve zrušenia verejnej súťaže bude rozhodujúce rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie vo veci podaných námietok“ dodala Pavliková. Skanska uviedla, že súd zrušil rozhodnutie úradu pre formálne nedostatky a vrátil mu ho späť na ďalšie konanie.

„Z daného rozhodnutia vítame hlavne, že súd dáva do pozornosti odborné stanovisko súdneho znalca, ktorý potvrdzuje primeranosť našej ceny,“ uzavrela Dobišová. Úrad pre verejné obstarávanie a ani TSS Grade sa ku kauze železničného tendra a rozhodnutiu súdu doteraz nevyjadrili.

Ak práce na železničnej trati pri Trenčíne nezačnú najneskôr v lete tohto roka, nebudú môcť byť dokončené do konca roka 2015. To je podmienkou čerpania pomoci Európskej únie v terajšom programovom období.