Školstvo by malo dostať z rozpočtu najväčší balík peňazí

16.8.2012

BRATISLAVA 16. augusta (WEBNOVINY) – Ministerstvo školstva by malo v najbližších troch rokoch hospodáriť s najväčším balíkom peňazí spomedzi všetkých rezortov.

Vyplýva to z prvého návrhu rozpočtu, ktorý zverejnilo ministerstvo financií. Rokovania o jednotlivých kapitolách sú však stále otvorené.

Pre budúci rok navrhuje ministerstvo financií pre školstvo rozpočet približne 2,45 miliardy eur, v roku 2013 by mal rezort vzdelávania dostať 2,32 miliardy eur a v roku 2015 ráta s rozpočtom 2,16 miliardy eur.

Oproti schválenému rozpočtu pre tento rok v budúcom roku porastú výdavky rezortu vzdelávania o 0,68 percenta napriek tomu, že štát pošle do školstva menej peňazí. Pod nárast sa podpíše vyšší príjem zo štrukturálnych fondov EÚ.

Osobné výdavky by mali v budúcom roku oproti tohtoročnému schválenému rozpočtu klesnúť o 0,69 percenta. S poklesom by mala rátať aj oblasť tovarov a služieb, kam uvažuje rezort financií poslať o 20,8 percenta menej peňazí než to schválili pre tento rok.

„Dôvodom poklesu je uplatnenie úsporného opatrenia 10-percentného viazania výdavkov na tovary a služby a vnútornej realokácie výdavkov z tovarov a služieb do bežných transferov na vedu a techniku v sume 9,39 mil. eur a kapitálových výdavkov 591 tis. eur,“ odôvodňuje ministerstvo financií v návrhu.

Transfery sa prejavia najmä vo vede a technike

Bežné transfery navrhuje v sume 1,67 mld. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 0,57 percenta. Najvýraznejšie zvýšenie bežných transferov by sa malo prejaviť v oblasti vedy a techniky.

Kapitálové výdavky by mali v roku 2013 predstavovať 18,4 mil. eur, čo je nárast o 3,31 percenta. Viac než polovica z tejto sumy je rozpočtovaná ako kapitálový transfer pre verejné vysoké školy.

Výdavky zo štátneho rozpočtu pre regionálne školstvo bez zdrojov z EÚ by mali v budúcom roku klesnúť o 0,58 percenta. Zníženie sa týka najmä nenormatívnych výdavkov.

Regionálne školstvo bude mať v budúcom roku menej peňazí na riešenie havarijných stavov či rekonštrukcií škôl. Kapitálové výdavky by mu mali klesnúť na 4,9 mil. eur, čo je oproti schválenému rozpočtu roku 2012 menej o 752-tis. eur.

Verejným vysokým školám by mali výdavky v budúcom roku mierne porásť, a to o 0,04 percenta. Na financovanie svojej hlavnej činnosti budú používať okrem prostriedkov z ministerstva aj vlastné zdroje v sume 134,6 mil. eur, čo predstavuje pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2012 o 0,35 percenta.

K dispozícii budú mať aj zdroje zo štrukturálnych fondov či Agentúry na podporu vedy a výskumu.

Verejné výdavky zrejme poklesnú

Verejné výdavky na vedu a techniku v budúcom roku zrejme poklesnú na 545 mil. eur, čo je oproti tohtoročnému schválenému rozpočtu zníženie o 6,64 percenta. Dôvodom je nižšia alokácia zdrojov EÚ. Celkové výdavky štátneho rozpočtu pre túto oblasť medziročne rastú o 22,9 percenta.

Dôvodom je posilnenie výdavkov verejných vysokých škôl práve na oblasť podpory vysokoškolskej vedy a techniky formou doktorandských štipendií.

Slovenskej akadémii vied ako najvýznamnejšiemu predstaviteľovi základného výskumu v SR klesnú výdavky o 2,95 percenta vzhľadom na to, že sa v roku 2013 ráta s úsporou piatich percent na osobných výdavkoch a desiatich percent v kategórii tovary a služby.

Celkové výdavky na šport by mali byť v budúcom roku vyššie o 0,27 percenta. Ministerstvo školstva však zo svojej kapitoly pošle na šport menej peňazí pre úsporné opatrenia.

Rozpočet na školstvo v posledných rokoch nafúkla najmä rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave v súvislosti s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2011.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.