Skupina VÚB s 34%-ným nárastom prevádzkového zisku

BRATISLAVA 30. júla (WBN/PR) – Prevádzkový zisk skupiny VÚB, člena medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, vzrástol v prvom polroku 2013 medziročne o 33,7% na úroveň 134,2 mil. eur. Čistý zisk stúpol o 41,6% a dosiahol 70,4 mil. eur. Celkové aktíva skupiny boli na úrovni 11,4 mld. eur, pričom úverové portfólio narástlo o 0,9% na 7,4 mld. eur.

Prevádzkové výnosy skupiny VÚB v prvom polroku 2013 dosiahli 263,7 mil. eur a v dôsledku lepšieho vývoja úrokových výnosov a výnosov z finančných operácií vzrástli medziročne o 14,9%. Čisté úrokové výnosy stúpli vďaka nižším nákladom na financovanie o 4,0%. Na rozdiel od rovnakého obdobia predchádzajúceho roka, ktoré bolo poznačené stratou z predaja zahraničných cenných papierov, dosiahla VÚB aj mierny zisk z finančných operácií.

Skupina VÚB dokázala v porovnaní s minulým rokom znížiť pomer nákladov a výnosov o 990 bázických bodov na 41,8%. Tento pokles bol podporený nielen 14,9%-ným rastom prevádzkových výnosov, ale aj znížením prevádzkových nákladov o 7,2%. V dôsledku tohto vývoja prevádzkový zisk vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 33,7% na úroveň 134,2 mil. eur. Zisk pred zdanením dosiahol 94,4 mil. eur (+48,4%) a čistý zisk 70,4 mil. eur (+41,6%).

Čisté úverové portfólio skupiny vzrástlo medziročne o 0,9% na 7,4 mld. eur hlavne vďaka rastu hypotekárnych a spotrebných úverov, ako aj nárastu financovania malých a stredných podnikov. Celkové aktíva skupiny dosiahli 11,4 mld. eur, čo je medziročne o 0,4% viac. Objem vkladov klientov stúpol o 2,7% na 7,9 mld. eur.

„Aj v druhom štvrťroku 2013 dosahovala VÚB medziročne oveľa lepšie výsledky. Pomer nákladov a výnosov pod úrovňou 42% odráža náš zodpovedný a efektívny prístup k podnikaniu. Naše zameranie zostáva nezmenené – efektívne dosahovať dobré výsledky a udržateľným spôsobom prinášať hodnotu akcionárom,“ uviedol Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ VÚB banky.

Do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring, VÚB Leasing a Recovery. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50%) a VÚB Asset Management (podiel 40,55%).

O VÚB banke
VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 200 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.

O skupine Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo patrí medzi vedúce bankové skupiny v eurozóne a je hlavným aktérom v Taliansku v oblasti retailového a firemného bankovníctva a správy aktív. Vďaka bohatej sieti pozostávajúcej z 5 200 pobočiek ponúka širokú škálu služieb 11,1 miliónu klientov v Taliansku. Zahraničné aktivity Skupiny Intesa Sanpaolo sú zamerané na strednú a východnú Európu, Stredný východ a severnú Afriku, kde pôsobí v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 500 pobočkami a 8,3 miliónom klientov. Okrem toho medzinárodná sieť pôsobí v 30 krajinách, v ktorých poskytuje podporu firemným klientom.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...