Slováci menia poisťovne viac, než minulý rok

12.10.2012

BRATISLAVA 12. októbra (WEBNOVINY) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) eviduje 187 341 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne, ktoré ľudia podali počas posledného, nedávno skončeného prepoisťovacieho obdobia.

V porovnaní s minulým rokom, kedy úrad zaznamenal 162 399 prihlášok, z ktorých akceptoval 157 331, tak ide o nárast. Ako informovala hovorkyňa ÚDZS Radoslava Muchová, aktuálne prihlášky posúdia a oznámia zdravotným poisťovniam zoznam tých, ktoré je možné potvrdiť ako platné.

„Dôvodom neakceptácie môže byť napríklad skoršie podanie prihlášky v inej zdravotnej poisťovni, nesúlad s centrálnym registrom poistencov, chybné rodné číslo, chyba v mene alebo v priezvisku a podobne,“ uviedla Muchová.

Zdravotné poisťovne budú povinné do 15. decembra prihlášky potvrdiť a najneskôr do 20. decembra tohto roka zaslať svojím novým klientom preukaz poistenca. Všetci tí, ktorí sa rozhodli zmeniť poisťovňu, však ešte do konca roka budú používať preukaz poistenca, ako i európsky preukaz od svojej aktuálnej zdravotnej poisťovne.

Tieto preukazy jej vrátia najneskôr do 8. januára 2013. Poistencom okrem toho vzniká zmenou poisťovne aj povinnosť oznámiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi, a to do 8 dní od zmeny.

Fakt, že sa poistenec stane klientom novej poisťovne, nahlási aj svojmu lekárovi, termín, do kedy tak má urobiť, zákon nestanovuje, úrad však odporúča urobiť to čo najskôr. Samostatne zárobkovo činná osoba zároveň nahlási novej poisťovni do 8. januára budúceho roka výšku preddavku na poistné.