Slováci naplnia zvýšenými poplatkami štátnu kasu

29.6.2012

BRATISLAVA 29. júna (WEBNOVINY) – Viaceré správne poplatky sa na Slovensku ešte v tomto roku zvýšia.

Občanov čakajú napríklad zmeny v oblasti verejnej správy, v rámci stavebnej činnosti či v oblasti dopravy. Vyššie poplatky čakajú aj motoristov pri prvom zápise motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel.

V tomto prípade navrhuje rezort financií v novele zákona o správnych poplatkoch ustanoviť rozdielne poplatky v závislosti od výkonu motora.

Celkový finančný prínos zo zmien poplatkov rezort financií vyčíslil v tomto roku vo výške 7,1 mil. eur, pričom v budúcom roku by mal štát získať dodatočných 30 mil. eur. Novela zákona o správnych poplatkoch, o ktorej bude v pondelok rokovať tripartita, má stanovenú účinnosť na 1. október tohto roka, s výnimkou troch bodov.

Motoristi si priplatia

Rezort financií v novele napríklad osobitne rieši spoplatnenie prvého zápisu držiteľa motorového vozidla spomínaných kategórii L, M1 a N1 do evidencie vozidiel.

Sadzby poplatku navrhlo ministerstvo odstupňovať v závislosti od výkonu motora.

Za prvý zápis vozidla do výkonu motora 80 kW je sadzba poplatku stanovená vo výške 33 eur tak ako doposiaľ.

V prípade vozidla s výkonom motora od 86 kW do 92 kW stúpa sadzba na 217 eur, pričom sa postupne zvyšuje až na úroveň 2 997 eur v prípade áut s výkonom nad 254 kW.

Sadzba poplatku za zápisy do evidencie vozidiel pri ostatných kategóriách vozidiel sa v návrhu novely nemenia. V oblasti stavebnej činnosti ministerstvo pripravilo zmenu sadzieb napríklad za stavebné povolenie, za predĺženie platnosti stavebného povolenia či za kolaudačné rozhodnutie.

Napríklad za vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre fyzické osoby sa zvyšuje poplatok zo sadzby 6,5 eura na 35 eur a pre právnické osoby zo 16,5 eura na 50 eur. Poplatok za vydanie stavebného povolenia na rodinný dom by mal vzrásť z 33 eur na 100 eur v závislosti od obostavaného priestoru stavby.

Viac zaplatia aj hazardní hráči

Novelou sa menia aj sadzby poplatkov za udelenie dopravnej licencie, menia sa niektoré sadzby poplatkov za úkony správy katastra, zaokrúhľujú sa sadzby poplatkov za úkony Úradu priemyselného vlastníctva SR a upravujú sa aj spoplatňované úkony vrátane sadzieb poplatkov pri registrácii liekov.

V rámci novely zákona o správnych poplatkoch sa mení aj zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

„Spresňuje sa ustanovenie o osobnom a vecnom oslobodení od súdnych poplatkov a upravuje sa spoplatnenie konaní o preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy,“ uvádza rezort financií.

Zmeny čakajú aj zákon o hazardných hrách, kde sa upravujú v súčasnosti platné sadzby poplatku za zmeny v udelenej licencii. Rovnako ministerstvo financií navrhlo upraviť percento odvodu do štátneho rozpočtu pri číselných lotériách.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.