Slováci riskujú, na hazard dali viac ako dve miliardy eur

18.5.2012

BRATISLAVA 18. mája (WEBNOVINY) – Záujem verejnosti o hazardné hry v minulom roku mierne vzrástol. Účastníci hier vlani na Slovensku vložili do všetkých hazardných hier viac ako 2,137 mld. eur, čo oproti roku 2010 predstavuje nárast o 106 mil. eur.

Na výhrach bolo pritom vlani vyplatených 1,6 mld. eur, čo je oproti roku 2010 viac o 79 mil. eur. „Do štátneho rozpočtu priamo z prevádzkovania hazardných hier boli v roku 2011 odvedené prostriedky vo výške 103,4 mil. eur, o 3,3 mil. eur viac ako v roku 2010,“ uvádza vo výročnej správe Daňové riaditeľstvo SR. V roku 2010 účastníci hier vložili do hazardných hier viac ako 2,03 mld. eur, čo v porovnaní s rokom 2009 predstavovalo pokles objemu vkladov o takmer 40 mil. eur.

Podobne ako odvody do štátneho rozpočtu vzrástli v minulom roku aj odvody obciam. Kým v roku 2010 predstavovali odvody obciam z hazardných hier 8,5 mil. eur, v roku 2011 stúpli na 10,03 mil. eur. Ďalšie prostriedky do rozpočtov obcí, ale aj štátneho rozpočtu boli odvedené uhradením správnych poplatkov. Do štátneho rozpočtu formou správnych poplatkov pribudlo vlani 268 tis. eur, pričom do rozpočtov obcí boli odvedené správne poplatky vo výške 21,6 mil. eur.

V minulom roku na Slovensku pribudli aj noví prevádzkovatelia hier, konkrétne v centrálnom registri pribudlo 94 nových prevádzkovateľov.

„Podobný počet prevádzkovateľov hier ale svoju činnosť pre rok 2011 ukončilo, preto počet prevádzkovateľov jednotlivých hier sa v roku 2011 oproti roku 2010 nezmenil a v priebehu roka 2011 hazardné hry aktívne na základe udelených a vydaných licencií prevádzkovalo 315 prevádzkovateľov,“ konštatuje daňové riaditeľstvo.

Daňová správa vlani zaznamenala aj mierny nárast počtu prevádzok a hracích miest, aj napriek tomu, že je „tendencia umiestňovať hazardné hry do väčších prevádzok a sústreďovať v nich viacej druhov hier“. V roku 2010 boli hry prevádzkované v 13 063 prevádzkach, pričom v minulom roku stúpol počet prevádzok už na 13 539.

Zamestnanci štátneho dozoru vykonali v roku 2011 vo viac ako 13 500 prevádzkach celkovo 100 357 dozorov, vrátane vyhľadávacej činnosti. „Na dozoroch zistené nedostatky boli operatívne odstraňované, oznamované povoľovateľom alebo riešené v správnom konaní. Za správne delikty boli v roku 2011 uložené pokuty v celkovej výške 52,2 tis. eur. Za oneskorenú úhradu odvodov do štátneho rozpočtu boli v roku 2011 uložené sankčné úroky v 105 prípadoch vo výške 196 tis. eur,“ uvádza daňové riaditeľstvo.