Slováci sú pohltení poistkami, boja sa hlavne o majetok

BRATISLAVA 27. novembra (WEBNOVINY) – Rozšírenosť poisťovacích produktov na Slovensku, či už poistenia majetku, alebo osobného poistenia, dvojnásobne prevyšuje priemer v regióne strednej a východnej Európy (CEE).

Vyplýva to zo záverov prieskumu spoločnosti GfK, podľa ktorých je to spôsobené jednak väčšou poisťovníckou tradíciou, ako aj vyšším príjmom obyvateľstva na Slovensku, ako je priemer v sledovanom regióne.

„V roku 2012 vlastní v oblasti poistenia majetku nejaký druh poistky až 80 percent obyvateľov Slovenska, čo je nárast o tri percentá oproti roku 2011,“ informuje GfK.

Vedie havarijné zo zákona

Najviac je pritom rozšírené povinné zmluvné poistenie, ktoré má uzatvorené 57 percent obyvateľov. Dobrovoľné havarijné poistenie má uzatvorených na Slovensku výrazne menej, a to 13 percent populácie.

Druhou najrozšírenejšou poistkou majetku je poistenie domácností, ktoré vlastní 53 percent populácie.

Slovensko je výrazne nad regionálnym priemerom aj v oblasti osobného poistenia, keďže niektorým z jednotlivých druhov poistenia v tomto segmente je zabezpečená polovica populácie.

Najviac rozšíreným poistným produktom v skupine osobných poistiek sú životné poistky, ktoré vlastnia asi štyria z desiatich Slovákov. Ďalšiu významnú skupinu tvorí úrazové poistenie s 24 percentnou penetráciou.

Vývoj zostáva stabilný

Dva z kľúčových ukazovateľov výkonu trhu s poisťovacími produktmi v celom regióne CEE vykazujú podľa GfK stabilný vývoj. Podiel obyvateľstva s nejakým typom poistenia majetku v rámci regiónu bol v roku 2008 na úrovni 41 percent a do roku 2011 sa výrazne nezmenil a dosiahol úroveň 42 percent.

„Takmer identický obraz sa ponúka v oblasti podielu obyvateľstva s osobným poistením. V roku 2008 malo takýto typ poistky 27 percent obyvateľov v regióne CEE, zatiaľ čo v roku 2011 to bolo 26 percent,“ dodáva spoločnosť.

GfK, ktorá je jednou z najväčších prieskumných spoločností na svete, každoročne zhromažďuje informácie z poistných trhov v regióne CEE v databáze poistných služieb. V roku 2011 celkové tržby spoločnosti GfK dosiahli 1,37 miliardy eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...