Slováci zarábajú v priemere za mesiac 781 eur

6.9.2012

BRATISLAVA 6. septembra (WEBNOVINY) – Priemerná nominálna mesačná mzda v slovenskom hospodárstve dosiahla v prvom polroku výšku 781 eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená 2,4-percentný nárast. Ako ďalej vyplýva z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, rast nominálnej mzdy bol o 0,6 percentuálneho bodu pomalší ako vlani. V prípade reálnej mzdy zaznamenali štatistici pokles o 1,3 %.

V samotnom druhom štvrťroku bola priemerná nominálna mesačná mzda na úrovni 793 eur. Dynamika jej rastu sa podľa ŠÚ SR zmiernila z 3,2 % v prvom štvrťroku na 1,5 % v druhom štvrťroku.

Reálna mzda klesla

Pokles reálnej mzdy sa v druhom kvartáli prehĺbil na 1,9 % zatiaľ čo v prvom klesala 0,9-percentným tempom. Nominálna mzda očistená od sezónnych vplyvov v druhom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,1 %.

V porovnaní s druhým štvrťrokom 2011 rástla priemerná nominálna mesačná mzda vo väčšine odvetví. Najvyšší relatívny rast zaznamenal ŠÚ v oblasti nehnuteľností, konkrétne o 6,4 %. Nasleduje zdravotníctvo a sociálna pomoc s rastom o 6,2 %.

V administratívnych službách sa mzda pracovníkov znížila o 14 %, v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 4,6 %, finančných a poisťovacích činnostiach o 2,9 % a v ťažbe a dobývaní o 0,1 %.

Štatistický úrad ďalej uvádza, že najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu mali zamestnanci vo finančných a poisťovacích činnostiach (1 644 eur), v dodávke elektriny a plynu (1 537 eur), v informačných a komunikačných činnostiach (1 510 eur). V deviatich odvetviach bola podľa zistení štatistikov mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR.

Najviac sa zarába v Bratislavskom kraji

Najnižšiu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (480 eur), ostatných činnostiach (583 eur), umení, zábave a rekreácii (590 eur), v poľnohospodárstve a stavebníctve (zhodne 599 eur).

Nominálna mzda vzrástla najviac v podnikoch s 20 a viac zamestnancami a to o 4,7 % na 933 eur.

V prípade príspevkových organizácií zaznamenali štatistici 3,7-percentný rast na 706 eur a v rozpočtových organizáciách o 2,8 % na 792 eur.

Najhoršie na tom podľa štatistikov boli zamestnanci v malých podnikoch, ktorým priemerná nominálna mesačná mzda klesla o 7,6 % na 643 eur.

Z regionálneho hľadiska v nominálnom vyjadrení najviac zarobili podľa štatistikov pracovníci v Bratislavskom kraji. V tomto regióne dosahovala priemerná mzda 997 eur. V ostatných častiach Slovenska sa výška mzdy pohybovala od 604 eur v Prešovskom po 731 eur v Trnavskom kraji. Najväčší, 6,5-percentný rast zaznamenala v Trenčianskom kraji, zatiaľ čo v Bratislavskom a Nitrianskom regióne mzdy stagnovali.