Slovakia Energy znižuje ceny elektriny v priemere o 10%

6.12.2012

BRATISLAVA 6. decembra (WBN/PR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil ceny elektriny a plynu pre domácnosti, ktoré predložila spoločnosť Slovakia Energy. Schválené ceny dokazujú, že prechod k alternatívnemu dodávateľovi Slovakia Energy je pre súčasných klientov dominantných dodávateľov elektriny a plynu naďalej rovnako výhodné.

Spoločnosť Slovakia Energy je alternatívnym dodávateľom energií, ktorá ako prvá na Slovenskú ponúkla nižšie ceny elektriny pre domácnosti. Do súčasnosti Slovakia Energy získala 24 tisíc zákazníkov.

Elektrina
Slovakia Energy znižuje svoje ceny silovej elektriny pre domácnosti na rok 2013 v priemere o 10%, v niektorých tarifách dokonca až o 15% v závislosti na tarife a distribučnom území. V porovnaní s dominantnými dodávateľmi elektriny (ZZE, SSE, a VSE) sú ceny silovej elektriny od Slovakia Energy nižšie v priemere o 4 až 5%, v niektorých tarifách aj viac – dokonca až 25%.

Celkové ceny elektriny vrátane regulovaných zložiek, bude môcť Slovakia Energy zverejniť až po tom, čo Úrad pre reguláciu sieťových (ÚRSO) odvetví stanoví ceny za distribúciu elektriny.

„Návrh cien silovej elektriny pre malé a stredné firmy ešte ÚRSO neschválil, avšak už teraz je isté, že oproti roku 2012 sa znížia,“ hovorí konateľ spoločnosti Jiří Písařík.

Plyn
U zemného plynu Slovakia Energy zvyšuje ceny plynu pre domácnosti pre rok 2013 v priemere iba o 1,29% percenta v závislosti na tarife. V porovnaní s dominantným dodávateľom plynu (SPP) Slovakia Energy zachováva rovnakú výšku úspory ako v tomto roku, teda 4,55% z ceny komodity u sadzby D1 až po takmer 10% u sadzby D4.

Celkové ceny plynu vrátane distribúcie pre domácnosti od Slovakia Energy (na rok 2013 oproti roku 2012) sú vyššie len minimálne, konkrétne v priemere o 0,48%. Proporcionálne nižší rast celkovej ceny, než ako sa zvýšila cena za komoditu, zapríčinil pokles ceny za distribúciu plynu.

„Cenu plynu pre malé a stredné firmy, ktorá tiež podlieha regulácii, Slovakia Energy ešte nemá od ÚRSO schválenú. V každom prípade však ceny klesnú,“ hovorí Jiří Písařík.

Slovakia Energy
Spoločnosť Slovakia Energy je alternatívnym dodávateľom energií, ktorá ako prvá na Slovenskú ponúkla domácnostiam lacnejšiu elektrinu a plyn. Elektrinu dodáva domácnostiam od roku 2008, zemný plyn od roku 2011. V súčasnej dobe má Slovakia Energy 24 tisíc zákazníkov zo všetkých regiónov Slovenskej republiky. Slovakia Energy je sesterskou firmou spoločnosti Bohemia Energy, ktorá je so 400 tisícmi zákazníkmi najväčším alternatívnym dodávateľom elektriny a plynu v Českej republike.

Ďalšie informácie o alternatívnom dodávateľovi Slovakia Energy nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti http://www.slovakiaenergy.sk/