Slovenská firma preinvestuje vo Vietname pol miliardy eur

BRATISLAVA 15. mája (WEBNOVINY) – Spoločnosť BTG Holding preinvestuje v priemyselnom parku vo Vietname približne 480 miliónov eur, ide zatiaľ o najvýznamnejšiu slovenskú investíciu vo Vietname.

Slovenská ekonomická diplomacia

V sieti 63 slovenských zastupiteľstiev bolo vlani 49 ekonomických diplomatov.

Zodpovednosť za výkon ekonomickej diplomacie má vedúci zastupiteľského úradu a služby ekonomickej diplomacie sú zabezpečované aj na tých úradoch, kde nepôsobí aktívny ekonomický diplomat.

Ministerstvo pri ekonomickej diplomacii pracuje aj so sieťou 173 konzulárnych úradov vedených honorárnymi konzulmi v cudzine, ktorí vyžívajú nielen dobrú znalosť miestneho trhu, ale aj svoje spoločenské postavenie na presadzovanie slovenských ekonomických záujmov v krajine svojho pôsobenia.

Medzi najaktívnejšie zastupiteľstvá v oblasti podpory investičných projektov patria úrady Kyjev, Jakarta, Belehrad, Moskva, Brusel, Kodaň, Berlín, Hanoj a Podgorica, do investičných projektov bolo zapojených aj ďalších 28 zastupiteľstiev.Ako prvá spoločnosť zo strednej Európy získala investičný certifikát na výstavbu priemyselného parku v Lac Thinh v provincii Hoa Binh vo Vietname.

Firma vytvorí podmienky pre výstavbu nových závodov s lukratívnou produkciou výrobkov a tovarov, súčasťou priemyselného parku bude aj výstavba 2x25MW elektrární na báze spaľovania biomasy, závod na výrobu kotlov pre elektrárne a pivovar.

Aj tejto slovenskej investícii dopomohla naša ekonomická diplomacia, tvrdí ministerstvo zahraničných vecí v Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie, ktorú predložili do pripomienkového konania.

Ako ďalší projekt, na úspechu ktorého má svoj podiel aj naša diplomacia, rezort zahraničia spomína najväčšiu slovenskú investíciu v Srbsku. Slovenská firma Aqua Therm Invest a.s. začala ešte v marci 2011 v Báčskom Petrovci výstavbu najväčšieho akvaparku na Balkáne. Celková hodnota investície má byť 20 miliónov eur.

Spoločnosť IstroenergoGroup, a.s. Levice zasa v africkej Nigérii stavia tri elektrárne. „S pomocou zastupiteľského úradu v Abuji sa možnosť spolupráce so subjektmi pôsobiacimi v energetickom sektore premietla do konkrétnych dodávok troch elektrární na báze paroplynového cyklu zo SR,“ informuje rezort diplomacie v správe. Celková hodnota investície je viac ako sto miliónov.

Medzi hlavné úlohy ekonomických diplomatov patrí podpora slovenských firiem v zahraničí s dôrazom na podporu exportu a pomoc malým a stredným podnikateľom, poskytovanie poradenských, konzultačných a asistenčných služieb pre exportérov.

Obchodní diplomati majú tiež podporovať prílev priamych zahraničných investícií, ale aj kapitálových expanzií slovenských firiem v zahraničí. „Zastupiteľské úrady sa v roku 2012 aktívne podieľali na vyhľadávaní investičných a obchodných možností, zabezpečovaní návštev vrcholných predstaviteľov SR spojených s podnikateľskými misiami, na organizácii medzivládnych komisií pre hospodársku spoluprácu, organizácii prezentácií, konferencií a seminárov o možnostiach podnikania a investovania a rozvoji cestovného ruchu v SR,“ sumarizuje ministerstvo.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...