Slovenská Ľupča stavia 14 miliónovú kanalizáciu

15.5.2012

BANSKÁ BYSTRICA 15. mája (SITA) – Viac ako 12,6 kilometra kanalizačných zberačov, dve čistiarne odpadových vôd, tri čerpacie stanice a 692 prípojok, z toho 684 domových, má tvoriť novú splaškovú kanalizáciu, ktorú v pondelok začala budovať obec Slovenská Ľupča v okrese Banská Bystrica.

Jej výstavba má trvať dva roky a stáť 14 miliónov eur, ktoré obec pri päťpercentnom spolufinancovaní získala z eurofondov a štátneho rozpočtu. Dodávateľom je firma Doprastav Zvolen.

Slovenská Ľupča má v súčasnosti vyše 3 200 obyvateľov, vďaka blízkosti k Banskej Bystrici zaznamenáva veľký záujem o výstavbu ďalších rodinných domov.

Odstraňovanie splaškov je riešené žumpami, v novších stavbách aj domácimi čističkami a pravdepodobne v niektorých prípadoch aj nelegálnymi spôsobmi. Ako uviedol starosta Miroslav Macák, nová splašková kanalizácia má postačovať na zabezpečenie čistenia odpadových vôd v celej obci s výhľadovým počtom 4 320 obyvateľov v roku 2030.

„Osobitne bude riešená aj kanalizácia a čistenie odpadových vôd v rómskej osade pri Hrone, kde bude vybudovaná samostatná malá čistiareň odpadových vôd s kapacitou pre 100 až 120 obyvateľov. Vyčistené odpadové vody budú vypúšťané do rieky Hron,“ dodal starosta.