Slovenská pošta nakúpi trezory za deväť miliónov eur

BRATISLAVA 26. februára (WEBNOVINY) – Slovenská pošta, a.s. zaplatí za bezpečnostné úschovné objekty, vrátane ich technickej údržby, profylaktických prehliadok, sťahovania a likvidácie, 9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Štvorročnú zákazku získala firma Koval Systems, a.s. z obce Beluša v okrese Púchov.

Vo verejnej súťaži vyhlásenej vlani v septembri prišli dve ponuky, pôvodná predpokladaná cena bola tiež 9 mil. eur. Vyplýva to z výsledkov tendra vo Vestníku verejného obstarávania.

Pošta nakúpi pre svojich okolo 1 850 odberných miest skriňové trezory na úschovu peňažných hotovostí a cenín v poštových prevádzkach a úschovu dôležitej a citlivej dokumentácie v administratíve.

Dostane aj podpultové trezory slúžiace k uloženiu časových trezorových pokladní v dennej prevádzke a trezorové pokladne s časovým zámkom. Pošta získa aj dotačné zariadenia umožňujúce pracovníkom priehradky riadené preberanie a odovzdanie predmetov menších rozmerov.

Súčasťou zákazky je aj dodanie panelových trezorov komorových a trezorových dverí jednokrídlových určených na mechanické zabezpečenie prístupu do komorových trezorov, chránených priestorov a špeciálnych miestností. Bezpečnostné dvere jednokrídlové so zvýšenou balistickou odolnosťou zas mechanicky zabezpečujú prístup do chránených objektov.

Vybraný dodávateľ má vykonávať aj údržbu, opravu alebo úpravu spomínaných zariadení, ako aj pozáručné opravy na základe požiadavky pošty, profylaktické prehliadky podľa plánovaného harmonogramu. Zabezpečovať bude aj presun, prevoz a odborné likvidovanie bezpečnostných úschovných objektov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...