Slovenská pošta podáva žalobu na spoločnosť ŠEVT

20.4.2012

BANSKÁ BYSTRICA 20. apríla (WBN/PR) – Dôvodom žaloby je zverejnenie množstva nepravdivých alebo pravdu výrazne skresľujúcich informácií a takisto množstvo záverov a úsudkov, ktoré hrubým spôsobom poškodzujú dobrú povesť Slovenskej pošty ako právnickej osoby.

ŠEVT v článku “Škandalózne nástenkové tendre” v Slovenskej pošte, uverejnenom 12.4. 2012 tlačovou agentúrou TASR a prevzatom denníkom SME na http://tlacovespravy.sme.sk/ts/965/skandalozne-nastenkove-tendre-v-slovenskej-poste/ sa snaží navodiť dojem, že Slovenská pošta porušuje zákon o verejnom obstarávaní a priamo obviňuje vedenie Slovenskej pošty z netransparentnosti pri výbere zmluvných partnerov. Tieto tvrdenia sú zavádzajúce, nepravdivé a jednostranné.

Nakoľko Slovenská pošta má za to, že došlo k neoprávnenému zásahu do dobrej povesti spoločnosti, uplatní si ochranu práv a záujmov aj súdnou cestou tak, že v žalobe bude požadovať, aby spoločnosť ŠEVT upustila od neoprávnených zásahov do jej dobrej povesti, pričom bude požadovať ospravedlnenie a primerané zadosťučinenie vo forme peňažného plnenia.

O spoločnosti:
Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a začiatkom októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. Od svojho vzniku hospodári samostatne a nedostáva dotácie zo štátneho rozpočtu. Ratingová agentúra Moody’s udelila Slovenskej pošte už tretí rok za sebou rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. V roku 2008 spoločnosť získala aj certifikáty, ktoré potvrdzujú zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001: 2001a STN EN ISO 14001:2005.