Slovenská sporiteľňa predáva záložné listy za 5 miliónov eur

BRATISLAVA 15. júla (WEBNOVINY) – Slovenská sporiteľňa začala s predajom hypotekárnych záložných listov v celkovej výške 5 mil. eur.

Predaj ukončí najneskôr 2. augusta. Ako ďalej banka informovala, emisiu tvorí 5 tisíc cenných papierov s menovitou hodnotou tisíc eur.

Úročiť sa budú ročnou pevnou úrokovou sadzbou 2 %. Výnosy bude banka vyplácať až do splatnosti, ktorá je 2. augusta 2019, každý polrok, vždy vo februári a v auguste.

Emisný kurz je stanovený na 100 % menovitej hodnoty cenného papiera. Minimálna výška investície nie je stanovená. V rámci upisovania nebude banka investorom účtovať žiadne poplatky.

Cenný papier si záujemcovia môžu kúpiť na obchodných miestach banky. V prípade potreby ho môžu kedykoľvek predať na Burze cenných papierov Bratislava prostredníctvom Slovenskej sporiteľne alebo ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...