Slovenská sporiteľňa zarobila viac ako 50 miliónov eur

30.4.2012

BRATISLAVA 30. apríla (WEBNOVINY) – Skupina Slovenskej sporiteľne dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk 50,3 mil. eur pri medziročnom náraste o 0,8 %.

Samotná Slovenská sporiteľňa dosiahla podľa individuálnych výsledkov zisk 51,3 mil. eur pri raste o 4,5 %.

Záujem klientov

Najväčší vplyv na dosiahnuté hospodárske výsledky mal podľa vyjadrení generálneho riaditeľa sporiteľne Jozefa Síkelu záujem klientov o banku a z toho vyplývajúci rast obchodov.

„Vďaka dobre riadenému riziku mohla banka tvoriť nižšie opravné položky a na výsledku sa prejavil aj pozitívny efekt precenenia finančných aktív oceňovaných na trhovú cenu. Naše výsledky však negatívne ovplyvnilo zavedenie bankovej dane,“ povedal Síkela.

Bilančná suma skupiny bola na konci marca na úrovni 11,597 mld. eur a medziročne sa zvýšila o 1,6 %. Pohľadávky voči klientom vzrástli o 9,5 % na 6,811 mld. eur. Objem úverov obyvateľstvu medziročne vzrástol o 12,2 % na 4,4 mld. eur. Záväzky voči klientom mierne klesli o 1,1 % na 8,145 mld. eur. Objem vkladov obyvateľstvu sa medziročne zvýšil o 3,2 % na 6,3 mld. eur.

Kľúčový bude vývoj na Slovensku

„Darí sa nám rásť v oblasti úverov aj vkladov, pričom si udržiavame nadštandardnú kapitálovú vybavenosť a dostatočnú likviditu. Pre udržanie pozitívnych ekonomických výsledkov našej banky aj celého sektora však bude kľúčový ekonomický vývoj na Slovensku, v Európskej únii a stabilné ekonomické prostredie,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Jozef Síkela.

V minulom roku Slovenská sporiteľňa dosiahla čistý zisk 195,2 mil. eur pri medziročnom 37-percentnom náraste. Na dividendy z toho pripadlo 77 mil. eur, čo je takmer 40 % zo zisku.

Skupina Slovenskej sporiteľne dosiahla v minulom roku konsolidovaný čistý zisk 195 mil. eur pri medziročnom náraste o 29,9 %.

Banke sa vlani podľa jej vyjadrení podarilo zvýšiť objem obchodov, zároveň bola nákladovo disciplinovaná a vďaka efektívnemu riadeniu úverovej politiky znížila tvorbu opravných položiek. Ambíciou sporiteľne je v tomto roku udržať rast nových obchodov, byť efektívnou a ekonomicky dobre fungujúcou spoločnosťou.