Slovenské atómky zaťažia, majú odolať vode i zemetraseniu

BRATISLAVA 8. januára (WEBNOVINY) – Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) sa stotožnil s akčným plánom Slovenských elektrární, a.s. (SE) v otázke realizácie ďalších opatrení potrebných pre zvyšovanie bezpečnosti slovenských atómových elektrární.

Dozorný orgán už zaslal Skupine európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) Národný akčný plán SR, ktorý je jeden z následných krokov v procese záťažových testov európskych atómových elektrární.

“Výsledky záťažových testov preukázali dobrú odolnosť atómových elektrární v prípade úplnej straty elektrického napájania a straty možností odvodu tepla z reaktora zapríčinených najmä zemetrasením a záplavami. Napriek tomu budú prijaté ďalšie opatrenia, ktorými sa úroveň jadrovej bezpečnosti ešte zlepši,“ povedala na utorňajšej tlačovej besede predsedníčka ÚJD Marta Žiaková.

Prevádzkovateľ slovenských atómových elektrární má do budúcnosti naplánované viaceré opatrenia pre zlepšenie ich bezpečnosti. Sú rozdelené na krátkodobé s ukončením do roka 2013 a strednodobé s ukončením do roku 2015.

Medzi ďalšie opatrenia napríklad patrí inštalácia mobilných zdrojov elektrického napájania, dieselgenerátorov na dobíjanie batérií, obstaranie mobilných vysokotlakových čerpadiel na dopĺňanie vody do parogenerátorov a tiež viacero organizačných opatrení na zlepšenie riadenia činnosti v prípade takzvanej ťažkej havárie. “Ďalšie opatrenia sa týkajú zabezpečenia odolnosti atómových elektrární proti veľmi málo pravdepodobným extrémnym externým ohrozeniam, ako napríklad záplavám a seizmickej udalosti,“ konštatovala Žiaková.

Slovenské atómové elektrárne prevádzkuje spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., v ktorých 66-percentný podiel drží talianska firma Enel. Závod Atómové elektrárne Bohunice V2 sa nachádza na západnom Slovensku, neďaleko mesta Trnava. Elektrická energia sa tu vyrába v dvoch blokoch s jednotkovým výkonom 505 megawattov, ktoré boli k energetickej sieti postupne pripojené v rokoch 1984 až 1985.

Dva bloky Atómovej elektrárne Mochovce sa nachádzajú na juhu Slovenska medzi mestami Nitra a Levice. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roku 1999. Inštalovaný výkon mochoveckých blokov je 940 megawattov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...