Slovenské banky zažili za dvadsať rokov turbulentné obdobie

BRATISLAVA 14. decembra (WEBNOVINY) – Slovenské bankovníctvo prešlo za posledných dvadsať rokov viacerými zmenami. Kým v deväťdesiatych rokoch bola úroveň kapitálovej primeranosti na úrovni 3,7 %, v súčasnosti je to 16,2 %. „A budeme spĺňať ešte náročnejšie kritériá, ktoré prídu s ďalšími regulačnými opatreniami,“ povedal viceprezident Slovenskej bankovej asociácie a generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.

Ďalším príkladom súčasnej odolnosti bánk sú podľa neho údaje o zlých úveroch. Objem zlyhaných úverov bol kedysi na úrovni 40 %, v súčasnosti je to zhruba 5,4 %.

Bankový sektor je zdravý

V deväťdesiatych rokoch sa bankový sektor stal zdrojom získavania finančných prostriedkov na reštrukturalizáciu hospodárstva, čo podľa Kollára posilnilo previazanosť bánk a podnikov. Nastala úverová expanzia, no podniky neboli schopné plniť si svoje úverové záväzky. Niektoré menšie banky koncom deväťdesiatych rokov skrachovali, tri väčšie na prelome milénia sa štát rozhodol zachrániť.

V súčasnosti je však bankový sektor na Slovensku podľa Kollára veľmi zdravý. Často je však kritizovaný za svoje vysoké zisky. Na margo toho Kollár poznamenal, že tvorba ziskovosti stále ešte nie je dostatočná na to, aby sa zhodnocoval kapitál akcionárov slovenských bánk v dostatočnej miere, aby mohli hovoriť o kontinuálnej spokojnosti akcionárov s podnikaním na Slovensku.

Internet veci zjednodušil

O veciach, ktoré sú v súčasnosti samozrejmosťou, sme mohli kedysi podľa prezidenta bankovej asociácie a generálneho riaditeľa Tatra banky Igora Vidu snívať. Napríklad získať informáciu o zostatku prostriedkov na účte bolo v minulosti veľmi zložité. No s príchodom internetu sa všetko začalo zjednodušovať a aj v oblasti platobných kariet sme začali napredovať. V niektorých inováciách patrí Slovensko medzi lídrov, a to napríklad v oblasti bezkontaktných kariet.

Dôležité podľa Vidu je, aby tu bolo zdravé konkurenčné prostredie, ktoré banky na Slovensku núti neustále inovovať a súťažiť. „A pokiaľ bude, tak nepotrebujeme vytvárať umelé indexy poplatkov a aby nám štát diktoval, aké balíky služieb musíme poskytovať. Klienti si dobrovoľne sami vyberú, čo im vyhovuje. Ja dúfam, že týmto smerom sa budeme uberať v nasledujúcich rokoch a nie opačne,“ dodal Vida.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...