Slovenské dôchodky sa medziročne zvýšili o takmer 14 eur

BRATISLAVA 14. novembra (WEBNOVINY) – Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu októbra predstavoval 375,6 eura. V porovnaní s októbrom minulého roka išlo o nárast o 13,8 eura.

Tento druh dôchodku pritom na konci minulého mesiaca poberalo takmer 976 tis. osôb.

Predčasný starobný dôchodok, ktorý ku koncu októbra dostávalo 24,9 tis. penzistov, dosahoval v priemere 375,5 eura. Medziročne išlo o nárast o 18,7 eura. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol koncom októbra na úrovni 189,5 eura, čo je v medziročnom porovnaní nárast o 5,6 eura. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 332,6 eura.

Oproti októbru 2011 je to nárast o 11 eur. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu októbra evidovala 227,2 tis. poberateľov invalidných dôchodkov. Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu minulého mesiaca v priemere 229,6 eura, čo je medziročný nárast o 7,8 eura. Tieto dôchodky pritom dostávalo 296,8 tis. ovdovených žien.

Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 38,6 tis. vdovcom, bola na úrovni 176,5 eura. Oproti koncu októbra vlaňajška je to zvýšenie o 6,5 eura. Sirotské dôchodky dostávalo na konci minulého mesiaca 24,3 tis. osôb, a to v priemernej výške 126,6 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziročne vyššia o 2,4 eura.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...