Slovenské hospodárstvo na konci roka rástlo

15.2.2012

BRATISLAVA 15. februára (WEBNOVINY) – Dynamika slovenského hospodárstva sa v poslednom štvrťroku minulého roka mierne oživila.

Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR totiž medziročné tempo reálneho rastu hrubého domáceho produktu v posledných troch mesiacoch vlaňajška dosiahlo 3,4 %, kým v treťom štvrťroku ekonomika rástla 3-percentným tempom.

Medzikvartálne si tak slovenská ekonomika naďalej udržuje solídne tempo, keď oproti tretiemu štvrťroku podľa sezónne upravených údajov stúpla o 0,9 %. V treťom kvartáli pritom rástla o 0,1 percentuálneho bodu pomalšie.

HDP sa zvýšil

Po očistení o sezónne vplyvy sa hrubý domáci produkt vo štvrtom štvrťroku minulého roka medziročne zvýšil o 3,3 %. V bežných cenách sa za posledné tri mesiace vlaňajška vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 17,806 mld. eur, čo predstavuje nárast o 5,3 % oproti rovnakému štvrťroku predchádzajúceho roka. Spresnené výsledky hrubého domáceho produktu za štvrtý štvrťrok minulého roku zverejní Štatistický úrad SR 6. marca 2012.

Výsledky slovenskej ekonomiky zo záveru minulého roka robia podľa ministerstva financií z aktuálnej makroekonomickej prognózy, ktorá predpokladá pre rok 2012 rast na úrovni 1,1 %, prognózu, kde môžu začať prevládať pozitívne riziká. „Znamená to, že existujú predpoklady na to, aby konečný rast ekonomiky v tomto roku bol mierne lepší. Vývoj ekonomiky však bude do veľkej miery závisieť aj od toho, aká bude ekonomická politika novej vlády,“ konštatuje hovorca ministerstva financií Martin Jaroš.

Dáta za štvrtý kvartál boli podľa analytikov prekvapením, po dlhšom čase pozitívnym. Podľa Eduarda Hagaru z ING Bank totiž ostatné indikátory naznačovali spomalenie hospodárskeho rastu oproti tretiemu štvrťroku. Neznamená to však, že podobné tempo rastu by si slovenská ekonomika mala udržať aj v roku 2012. „Nemyslíme si, že rast slovenskej ekonomiky sa môže v súčasnosti takýmto spôsobom pravidelne odlišovať od vývoja v Nemecku a Českej republike. Skôr či neskôr sa spomalenie v týchto ekonomikách premietne aj do vývoja na Slovensku,“ tvrdí.

Vývoj by sa mohol zlepšovať

Optimistickejší sú však napríklad analytici v UniCredit Bank, aktuálny vývoj je pritom podľa nich dokonca dôvodom zlepšiť tohtoročné prognózy. „Zverejnené čísla dokazujú relatívnu odolnosť rastu slovenskej ekonomiky voči spomaleniu v západnej Európe v tomto ekonomickom cykle,“ konštatuje analytik banky Vladimír Zlacký. Posledné indikátory sentimentu z Európy pritom naznačujú, že vývoj by sa mohol zlepšovať, ďalšie spomalenie ekonomiky Slovenska by tak nemuselo byť výrazné, ak vôbec príde. „Po očakávanom slabšom prvom štvrťroku, aj kvôli predpokladanému výpadku stavebníctva kvôli studenej zime, očakávame opätovné zrýchlenie rastu slovenskej ekonomike počas roka,“ dodal Zlacký. UniCredit Bank preto zvýšila svoju prognózu rastu HDP na tento rok z 1,9 % na 2,4 %.

Čo konkrétne slovenskú ekonomiku v poslednom štvrťroku minulého roka ťahalo, ukážu až detailné dáta, ktoré štatistici zverejnia začiatkom marca. Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Soni Muzikářovej sa však dá predpokladať, že zrýchlenie slovenskej ekonomiky, napriek spomaleniu u najväčších obchodných partnerov krajiny, možno pripísať nábehu novopostavených automobilových produkčných liniek. „Zrýchlenie pravdepodobne nesúvisí s domácou spotrebou, ktorá stagnuje už niekoľko rokov,“ dodala.

Vývoj slovenského hospodárstva tak bol ku koncu minulého roka výrazne pozitívnejší, ako očakávali bankoví analytici. Tí podľa pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska aktuálne počítali pre štvrtý štvrťrok s priemerným medziročným rastom o 2,3 %, za celý rok 2011 tak očakávali hospodársky rast 3 %. Pre rok 2012 však analytici, ale aj štát očakávajú výrazné spomalenie hospodárstva. Kým banky predpovedajú rast iba 0,8 %, rezort financií aktuálne prognózuje pre tento rok rast 1,1 %.