Slovenské lesy zarobili za rok vyše 15 miliónov eur

BRATISLAVA 3. apríla (WEBNOVINY) – Štátny podnik Lesy SR dosiahol v minulom roku zisk 15,6 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 14 %.

Tržby podniku sa znížili o 14 mil. eur na 202,7 mil. eur. Pod slabšie výsledky sa podpísal pokles ťažby o 451 tis. na 3,955 mil. metrov kubických, ako aj zníženie podielu cennejšieho ihličnatého dreva z 51 % na 47 % celkovej ťažby a rast cien vstupov.

„Napriek rozkolísanému trhu s drevom, nižšiemu záujmu o listnaté sortimenty a poklesu ťažby najmä ihličnatého dreva sa podarilo udržať a dokonca zvýšiť produktivitu práce zamestnancov podniku,“ okomentoval dosiahnuté výsledky generálny riaditeľ podniku Ctibor Határ.

Pozitívne je podľa neho najmä to, že zisk podnik nevytvoril na úkor obhospodarovania lesa. Vynaložené priame náklady pestovnej činnosti vo výške 19,3 mil. eur boli totiž vyššie ako priemer posledných štyroch rokov.

Priaznivý hospodársky výsledok sa podľa hovorcu Lesov SR Vlastimila Rezeka podarilo dosiahnuť dôslednou kontrolou nákladových položiek, kde k úsporám prispela aj aplikácia zákona o verejnom obstarávaní a na strane príjmov tiež pokračujúce elektronické aukcie dreva. „Podarilo sa udržať a v niektorých sortimentoch aj mierne zvýšiť predajné ceny dreva. Stále však platí, že ceny niektorých sortimentov ešte nedosiahli predkrízovú úroveň,“ uviedol Rezek.

Drevospracujúce podniky odobrali z celkovej ťažby 3,748 mil. metrov kubických, pričom rozdiel je spôsobený samovýrobou a predajom palivového dreva, výrobou drevnej štiepky a pohybom skladových zásob. Priemerné speňaženie dreva medziročne pokleslo o šesť centov na 48.86 eura za meter kubický, čo bolo spôsobené najmä vyšším podielom lacnejšieho listnatého dreva z celkového predaja.

V podniku vzrástla produktivita práce z pridanej hodnoty, ktorá medziročne vzrástla o 1,6 percenta na 24.865 eur na zamestnanca. Podnik vlani zamestnával priemerne 3709 zamestnancov. Oproti roku 2011 ide o pokles o 166 pracovníkov. Ku koncu roka, po skončení pracovného pomeru zamestnancov na protipovodňové aktivity, pracovalo v podniku 3379 ľudí.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...