Slovenské reformy trhu práce sú nedostatočné, tvrdí EK

30.5.2012

BRATISLAVA 30. mája (WEBNOVINY) – Slovensko čakajú v nasledujúcom období vážne a náročné výzvy v oblasti verejných financií, pracovného trhu, daní, vzdelávania či verejnej správy.

Konštatuje to Európska komisia vo svojich špecifických odporúčaniach pre Slovensko.

Napriek tomu, že Slovensko prijalo opatrenia a zaviedlo reformy v záujme posilnenia fiškálneho rámca, zlepšenia udržateľnosti dôchodkového systému a zvýšenia transparentnosti súdnictva a verejného obstarávania, reformné úsilie v oblasti zamestnanosti a vzdelávania Európska komisia hodnotí ako nedostatočné.

Výzvy však Slovensko čakajú napríklad aj v oblasti dôchodkov, kde je podľa komisie potrebné zabezpečiť stabilitu penzijného systému. V oblasti daní je podľa komisie nastavenie priaznivé pre hospodársky rast, výrazné rezervy však vidí v efektívnosti výbere daní, najmä dane z pridanej hodnoty. Komisia tiež konštatuje, že Slovensko v oblasti daní nenaplnilo žiadne z minuloročných odporúčaní.

Komisia odporučuje zlepšenie daňových zákonov

Aktuálne odporúčania komisie tak hovoria o potrebe dodatočných konsolidačných opatrení už v tomto roku a následne v roku 2013 tak, aby sa zabezpečilo udržateľné zníženie nadmerného deficitu verejných financií, teda pod 3 % hrubého domáceho produktu. Zároveň komisia vyzýva cielene znižovať spotrebu verejnej správy pri súčasnom zabezpečovaní výdavkov na podporu rastu. Vo fiškálnej oblasti komisia tiež odporúča urýchliť vytváranie Fiškálnej rady a prijať pravidlá pre výdavkové stropy.

V oblasti daní komisia opätovne Slovensku odporúča zlepšiť dodržiavanie daňových zákonov a efektívnosť výberu daní, najmä dane z pridanej hodnoty. Súčasťou odporúčaní je aj znižovanie deformácií pri zdaňovaní rôznych typov pracovných pomerov či prepojenie zdanenia nehnuteľností s ich trhovou cenou.

Zmeny v penzijnom systéme by mali ísť podľa komisie cez úpravy prvého dôchodkového piliera. Brusel odporúča zmeniť mechanizmus indexácie zavedením priameho prepojenia zákonného veku odchodu do dôchodku s očakávanou dĺžkou života a zohľadniť aj demografický vývoj.

V oblasti trhu práce odporúča komisia Slovensku posilniť administratívne kapacity verejných služieb zamestnanosti s cieľom zvýšiť efektívnosť aktívnych politík trhu práce. Krajina by mala tiež prijať a realizovať plán zamestnanosti mladých zvyšovaním kvality a efektívnosti vzdelávania.

Vláda realokovala eurofondy na zamestnávanie mladých

Podľa ministra financií Petra Kažimíra opatrenia pripravované kabinetom Roberta Fica reagujú na oblasti, ktoré komisia Slovensku odporúča zreformovať. Prioritou kabinetu je pritom skresať schodok verejných financií pod 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2013.

Vláda okrem toho pripravuje fond na podporu hospodárskeho rastu, v oblasti daní má v pláne implementovať akčný plán boja proti daňovým únikom. Rovnako vláda plánuje podobne, ako to hovoria aj odporúčania komisie, zvýšiť váhu zdanenia nehnuteľností, opatrenia zamerané na zmeny systému zodvodňovania dnešných dohodárov alebo živnostníkov. Rovnako v oblasti zamestnanosti vláda podľa Kažimíra realokovala zdroje z eurofondov práve na zamestnávanie mladých.

Prioritou ministra školstva je zase podľa Kažimíra prepojenie školstva s požiadavkami praxe a požiadavky na efektívnejšiu a štíhlejšiu štátnu správu má priniesť reforma štátnej správy, ktorá sa pripravuje na rezorte vnútra. „Všetko čo robíme, robíme preto, aby sme si plnili záväzky z účasti v našom klube eurozóny a aby sme udržali zdravé verejné financie,“ konštatoval na stredajšom brífingu minister Kažimír.