Slovenskej sporiteľni sa darilo, zisk jej stúpol len mierne

31.7.2012

BRATISLAVA 31. júla (WEBNOVINY) – Skupina Slovenskej sporiteľne dosiahla v prvom polroku čistý zisk 100,4 mil. eur.

V medziročnom porovnaní je to mierne zvýšenie o 0,2 %, a to aj napriek poklesom príjmov z úrokových výnosov a poplatkov.

„Dôvodom je popri neustále sa zvyšujúcej efektivite nárast objemov pri úveroch a vkladoch ako aj súčasná situácia týkajúca sa kvality úverového portfólia, ktorá nám umožňuje nižšiu tvorbu opravných položiek v porovnaní s predchádzajúcim obdobím,“ povedal podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne Štefan Máj.

Čisté úrokové výnosy skupiny klesli o 3,6 % na 222,9 mil. eur. Dôvodom bol rast úrokových nákladov aj pre nárast klientskych vkladov, ďalej to bol vývoj trhových úrokových sadzieb, ktoré sa v sledovanom období znižovali. Čisté príjmy z poplatkov a provízií sa znížili o 2,1 % na 59,4 %.

Všeobecné prevádzkové náklady vzrástli podľa očakávania skupiny o 4,3 % na 118,7 mil. eur. Počas prvého polroka totiž banka sprístupnila klientom tri nové obchodné miesta a 22 ich zrekonštruovala. Zároveň sieť bankomatov rozšírila o 14 nových. Prevádzkový zisk klesol o 5,2 % na 173,3 mil. eur.

Bilančná suma skupiny bola na konci šiesteho mesiaca vo výške 11,856 mld. eur a v porovnaní so stavom z konca júna minulého roka sa zvýšila o 5,1 %. Objem úverov klientom vzrástol medziročne o 6,5 % na 6,821 mld. eur. Z toho úvery obyvateľstvu tvorili 4,5 mld. eur, čo je v medziročnom porovnaní nárast o 10,9 %.

Úvery na bývanie vzrástli medziročne o 11,9 %. Spotrebné úvery vzrástli o 5,9 %. Záväzky voči klientom sa zvýšili o 3,6 % na 8,579 mld. eur. Z toho vklady obyvateľstva vzrástli o 4 % na 6,4 mld. eur.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.