Slovenskí farmári sa obávajú zrušenia mliečnych kvót

BRATISLAVA 21. marca (WEBNOVINY) – Slovenskí poľnohospodári sa obávajú zrušenia kvót na výrobu mlieka, ktoré má prísť v roku 2015.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík, kde informoval o výsledkoch stretnutia predstaviteľov poľnohospodárskych komôr krajín Visegrádskej štvorky (V4).

Zastáva názor, že po zrušení spomínaných kvót zaplavia slovenský trh zahraniční výrobcovia a vytlačia tých domácich.

„Vidíme, že niektoré krajiny štartujú výrobu, nakupujú jalovice a zvyšujú počty zvierat,“ dodal. Podľa predstaviteľov poľnohospodárskych komôr krajín V4 je situácia o to znepokojujúcejšia, že predchádzajúci vývoj v sektore spôsobil výrazné zníženie počtov dojných kráv v regióne.

Politika EÚ v sektore mlieka by mala podľa zástupcov agrárnych organizácií krajín V4 mať aj v budúcnosti účinný nástroj na riadenie produkcie, aby čelila extrémnym výkyvom na trhu, zabezpečila primeraný príjem pre prvovýrobcov mlieka a udržateľnú produkciu mlieka vo všetkých členských štátoch EÚ.

Obchodníci zarábajú viac

Prezident Národnej rady poľských poľnohospodárskych komôr Wiktor Szmulewicz za problém označil skutočnosť, že výrobca je až na samom konci reťazca príjmov z poľnohospodárskej výroby. „Marža obchodníkov a spracovateľov je omnoho vyššia ako tá, ktorú majú výrobcovia,“ dodal.

Szmulewicz si myslí, že tento reťazec treba skrátiť tak, aby výrobok nemusel prejsť „cez desať rúk“, kým sa dostane z výroby do maloobchodu. Szmulewicz zároveň vyjadril presvedčenie, že dopyt po potravinách bude v dlhodobom horizonte rásť až do výšky 70 %. Preto je povinnosťou poľnohospodárov a politikov pripraviť agrosektor na tieto výzvy.

Účastníci stretnutia vyjadrili podporu rozhodnutiu Európskej komisie predĺžiť moratórium na nákup pôdy cudzincami v členských štátoch do roku 2014. Obávajú sa však, že ani toto opatrenie nezvráti reálne hroziace riziká súvisiace s ukončením moratória.

„Finanční investori začínajú v čoraz väčšej miere vnímať investície do pôdy ako výhodné z hľadiska dobrého zhodnotenia svojich aktív,“ uvádza sa v komuniké zo stretnutia. Zástupcovia poľnohospodárskych komôr z V4 si preto myslia, že sa v budúcnosti ešte vo väčšej miere zamerajú na stredoeurópsky trh. Poľnohospodári sa preto na Európsku komisiu obracajú so žiadosťou o predĺženie moratória na nákup pôdy cudzincami do roku 2020 v tých členských štátoch, ktoré o to požiadajú. Zástupcovia krajín V4 taktiež požadujú aj zachovanie kvót v sektore cukru do roku 2020.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...