Slovenskí spotrebitelia boli v apríli mierne pesimistickejší

BRATISLAVA 24. mája (WEBNOVINY) – Nálada spotrebiteľov sa na Slovensku v apríli mierne zhoršila. Ako vyplýva zo Spotrebiteľského barometra Štatistického úradu SR, indikátor spotrebiteľskej dôvery v porovnaní s marcom klesol o 0,4 bodu na záporných 30 bodov. Séria postupného zlepšovania spotrebiteľských nálad sa tak po predchádzajúcich troch mesiacoch zastavila.

„Obavy obyvateľov vzrástli pri odhadovanom vývoji ekonomiky, pri očakávanom vývoji finančnej situácie v domácnosti a pri perspektívach úspor,“ konštatujú štatistici. Predpokladaný vývoj nezamestnanosti naopak pokračoval v priaznivom vývoji. V porovnaní so stavom pred štvrťrokom zaznamenal tento indikátor zlepšenie o 7,1 bodu, v porovnaní so stavom spred roka však bola situácia stále o 9,2 bodu horšia.

V celkovom porovnaní s marcom tohto roku sa pri dvoch z 12 indikátorov situácia zlepšila, a to pri očakávanej nezamestnanosti a podmienkach pre veľké nákupy. Pri troch ukazovateľoch doterajšej finančnej situácie v domácnosti, doterajšej inflácie a plánov domácnosti na veľké nákupy bol rozdiel menší ako jeden bod. Sedem ukazovateľov zaznamenalo oproti minulému mesiacu zhoršenie, v jednom prípade pri očakávanej inflácii rozdiel presiahol 5 bodov.

V medziročnom porovnaní bol výsledok lepší pri dvoch z pätnástich indikátorov, pri doterajšej inflácii a plánoch na rekonštrukciu bývania, pri inflácii dokonca o viac ako 5 bodov. Pri jednom indikátore, doterajšej finančnej situácii v domácnosti, boli názory ľudí podobné ako pred rokom. Kritickejšie však posudzovali až 12 ukazovateľov. Vyše pätnásťbodový rozdiel sa pritom zaznamenal pri očakávanej nezamestnanosti a viac ako desaťbodový pri očakávanej ekonomickej situácii na Slovensku.

Po sezónnom očistení dosiahol index spotrebiteľskej dôvery na Slovensku v apríli záporných 30,9 bodu. V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie sa s týmto výsledkom zaradilo na 20. priečku v hodnotení spotrebiteľských nálad. V Európskej únii ako celku sa od minulého mesiaca spotrebiteľská atmosféra zlepšila o 1,2 bodu na mínus 20,4. V apríli tak bola úroveň pesimizmu na Slovensku o 10,5 bodu vyššia ako v priemere za Európsku úniu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...