Slovensko chybí pri využívaní fondov EÚ, potom ich vracia

BRATISLAVA 16. júla (WEBNOVINY) – Slovensko bude musieť nesprávne použité finančné prostriedky Európskej únie na realizáciu projektov vrátiť.

Podľa poslankyne Európskeho parlamentu Ingeborg Gräßle Slovensko časť peňazí jednoducho nedostane k dispozícii a bude ich musieť dodať z vlastného štátneho rozpočtu.

„Preto je dôležité, aby sa všetci držali európskych pravidiel. V roku 2012 sa pre oblasť dopravy vyčlenilo 51 mil. eur, ktoré sa umiestnili do rezervy. Zodpovednosť za správne použitie je na Slovensku. Musí zaručiť, že všetky prostriedky budú použité správne,“ povedala v utorok na tlačovej besede v Bratislave Gräßle.

O spomínanej sume, ktorá je v rezerve, sa podľa nej v súčasnosti diskutuje. Europoslankyňa je súčasťou delegácie Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu, ktorá prišla na Slovensko.

V chybách nadpriemerní

Miera chybovosti pri realizácii regionálnych projektov na Slovensku financovaných z peňazí EÚ je nadpriemerná.

„Nie je to dobré. Problémy sú známe, súvisí to s tým, že chyby sú pri konečnom príjemcovi, teda pri tých, ktorí prostriedky vždy spolufinancujú z rozpočtu SR,“ informoval vedúci delegácie Výboru EP pre kontrolu rozpočtu Jens Geier.

Pri financovaní projektov z peňazí EÚ sú povolené chyby na úrovni 3 %. „Pre celú EÚ je chybovosť momentálne viac ako 3,7 %, v oblasti regionálnej politiky je to mierne vyššie ako 7 %, ale tendencia je klesajúca,“ uviedol Geier.

Pripomenul neuspokojivé konštatovanie Európskeho dvora audítorov, že manažérske a kontrolné systémy oficiálnych orgánov na Slovensku sú síce v poriadku, ale je potrebné pracovať na odstránení chýb.

„Systematický problém momentálne spočíva vo verejnom obstarávaní,“ povedal Geier. Za dva najdôležitejšie zdroje chýb za normálnych okolností označil procedurálne chyby pri verejných obstarávaniach, resp. že sa podporujú veci, ktoré si nezasluhujú podporu.

Podmienky pre súťaže treba upraviť

Európskej komisii sa podľa zástupcu EP napríklad nepáčia podmienky pri verejnom obstarávaní na modernizáciu železničných tratí, ktorá je financovaná zo zdrojov EÚ.

„Počet tých, ktorí môžu predložiť ponuky, je obmedzovaný veľmi prísnymi, úzko poňatými predpismi, a tým pádom je málo uchádzačov. V komisii sa hovorí o diskriminácii účastníkov trhu a to je otázka, o ktorej chceme tiež diskutovať,“ uviedol Geier.

Podmienky pre takéto súťaže by podľa neho mala SR zmeniť, prípadne rozšíriť. „Vychádzame z toho, že by to lepšie pomohlo vnútornému trhu a súčasne by sa znížila chybovosť a náklady projektov,“ dodal.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...