Slovensko je treťou najmenej konkurencieschopnou krajinou EÚ

5.9.2012

BRATISLAVA 5. septembra (WEBNOVINY) – Slovensko je treťou najmenej konkurencieschopnou krajinou EÚ.

Vyplýva to zo Správy o globálnej konkurencieschopnosti 2012 – 2013, ktorú v stredu zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF).

Slovenská republika sa v hodnotení konkurencieschopnosti prepadla oproti minulému roku o dve miesta a skončila na 71. priečke v rebríčku 144 krajín. Ide o historicky najhoršie umiestnenie

Slovenska od jeho zaradenia do tohto medzinárodného porovnania v roku 1997. Nižšie v rebríčku sa z krajín EÚ nachádzajú už len Rumunsko, a to na 78. mieste, 96. miesto obsadilo Grécko.

„Hlavnými bariérami, ktoré najviac zhoršujú našu konkurencieschopnosť, sú najmä neefektívne fungujúce verejné inštitúcie, nízka vymožiteľnosť práva, vysoký deficit verejných financií a slabá efektívnosť verejných výdavkov, nízka kvalita vzdelávacieho systému, neefektívny trh práce, byrokracia, klientelizmus a korupcia,“ uviedol výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Róbert Kičina.

Šiesty pokles za sebou

Naopak, najvýraznejšími konkurenčnými výhodami sú podľa Svetového ekonomického fóra otvorenosť Slovenska voči zahraničnému vlastníctvu podnikov, nízke colné bariéry, legislatíva podporujúca prílev zahraničných investícií a technologická vyspelosť investorov prichádzajúcich na Slovensko.

„Zostup Slovenska v rebríčku je zapríčinený pretrvávajúcimi bariérami podnikania, ktoré sa vládam napriek deklaratórnym vyjadreniam nedarí v praxi odstraňovať,“ skonštatoval Kičina. Slovensko v rebríčku kleslo už po šiestykrát za sebou a čoraz výraznejšie zaostáva za ostatnými krajinami Visegrádskej štvorky (V4).

Lídrom regiónu sú Česi

Česká republika klesla v hodnotení o jedno miesto a skončila na 39. priečke, naďalej však zostáva lídrom v regióne. Poľsko si udržalo svoje minuloročné 41. miesto a Maďarsko po páde o 12 miest obsadilo v tomto roku 60. priečku.

Na vrchole rebríčka sa štvrtýkrát po sebe umiestnilo Švajčiarsko. Singapur si udržal druhú priečku a Fínsko je na treťom mieste, kde vystriedalo minuloročné Švédsko. Z mimoeurópskych krajín sa v prvej desiatke umiestnili siedme USA, deviaty Hong Kong a desiate Japonsko.

Pozície veľkých rozvíjajúcich sa trhových ekonomík (BRICS) sa vyvíjali rozdielne. Čína si napriek miernemu poklesu o tri priečky na 29. miesto naďalej udržuje vedúci pozíciu. Spomedzi krajín BRICS sa v rebríčku posunula vyššie len Brazília, a to na 48. miesto, Juhoafrická republika, India a Rusko v rebríčku klesli.