Slovensko kleslo v inováciách hlboko pod priemer EÚ

12.9.2012

BRATISLAVA 12. septembra (WEBNOVINY) – Slovensko v inovačnej výkonnosti v porovnaní s krajinami Európskej únie (EÚ) značne zaostáva. Konštatuje to rezort hospodárstva v správe o plnení opatrení inovačnej stratégie a politiky, ktorú v stredu schválila vláda.

Z európskeho inovačného hodnotenia podľa ministerstva vyplýva, že Slovensko v medzinárodnom porovnaní stále patrí medzi krajiny s najmenšou inovačnou výkonnosťou, pričom kleslo hlboko pod priemer krajín EÚ.

„Spomedzi 27 krajín EÚ sme z hľadiska inovačnej výkonnosti až na 22. mieste a patríme do skupiny miernych inovátorov,“ konštatuje rezort hospodárstva.

Slovensko podľa správy dlhodobo zaostáva v intenzite inovačných aktivít na úrovni podnikov či vo výdavkoch na projekty výskumu, vývoja a inovácií, ktorých realizačné výstupy končia v praxi.

Rovnako má medzery v technologickom transfere, vo využívaní kooperačného potenciálu, v patentovej aktivite či v spolupráci výskumu s priemyslom. Podobne negatívne hodnotí rezort aj využívanie rizikového kapitálu a rad aspektov podmieňujúcich efektívne využívanie ľudských zdrojov.

„Jednou z hlavných príčin, okrem iných, sú nízke výdavky verejného i súkromného sektora na výskum a vývoj v roku 2011. Priemer výdavkov krajín EÚ 27 je 1,82 % HDP, v SR to je len 0,48 % HDP, pričom verejné prostriedky predstavujú 55 % z celkových výdavkov na vedu a výskum,“ uvádza rezort hospodárstva.

Problémom Slovenska pritom zostáva i pretrvávajúca slabá úroveň účinnej spolupráce vedecko – výskumného, školského a hospodárskeho potenciálu na rozvoji a raste konkurenčnej schopnosti priemyselnej základne.

Prioritou pre Slovensko na najbližšieho obdobia je podľa ministerstva hospodárstva zabezpečenie podporných nástrojov na modernizáciu priemyslu a pôdohospodárstva v smere rastu efektivity využitia surovín a energií.

Ďalšou z priorít je aj rozvoj priemyselných inovácií ako kľúčového nástroja hospodárskeho rastu a udržania konkurenčnej schopnosti. „Zapájanie podnikateľských subjektov do medzinárodných inovačných kooperácií a vytváranie sietí pre podporu medzinárodnej spolupráce slovenských výskumno – vývojových kapacít s výrobnými podnikmi, za účasti univerzít, SAV a decíznej sféry,“ dodáva ďalšiu z priorít ministerstvo.