Slovensko má na likvidáciu jadra takmer miliardu eur

BRATISLAVA 3. mája (WEBNOVINY) – Na likvidáciu jadra má Slovensku k dispozícii viac ako 967 mil. eur. Toľko prostriedkov totiž evidoval na svojom účte Národný jadrový fond (NJF) ku koncu vlaňajška.

Na takzvaný zadný palivový cyklus máme oproti konca roka 2011 k dispozícii o zhruba 140 mil. eur viac.

“Finančné prostriedky v objeme viac ako 967 mil. eur sú disponibilným a využiteľným zdrojom financovania na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,“ uviedol NJF vo svojej výročnej správe.

Na zadný palivový cyklus sa skladajú prevádzkovatelia jadrových zariadení, ako aj spotrebitelia elektrickej energie. V minulom roku dostal NJF od prevádzkovateľov jadrových zariadení viac ako 68 mil. eur a od spotrebiteľov takmer 71 mil. eur. Spotrebitelia platia v súčasnosti v cenách elektriny zhruba 3,07 eur za každú odobratú megawatthodinu.

Táto suma sa pre infláciu zvýši od júla tohto roka na 3,15 eur za megawatthodinu. Prevádzkovatelia platia do Národného jadrového fondu ročný fixný poplatok vo výške 13,4 tisíc eur za každý megawatt inštalovaného výkonu, pričom táto suma je každoročne valorizovaná o infláciu. Prevádzkovatelia jadrových zariadení platia aj variabilný príspevok, ktorý je stanovený vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok.

Prostriedky na likvidáciu jadra od začiatku tohto roka spravuje Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Rezort ich následne mesačne bude prevádzať na účet NJF. Touto právnou úpravou sa vyriešili výhrady Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž Európskej komisie o zlučiteľnosti.

Národný jadrový fond vznikol v roku 2006. Účelom jadrového fondu je sústreďovať finančné prostriedky vyzbierané od prevádzkovateľov jadrových zariadení, ako aj od samotných spotrebiteľov elektrickej energie. Národný jadrový fond tieto prostriedky poskytuje na riešenie tzv. historického dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky z dôvodu neakumulovania finančných zdrojov na záverečnú časť jadrovej energetiky.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...