Slovensko má nedostatok lekárov, pomôže Rezidentský program

BRATISLAVA 23. mája (WEBNOVINY) – Slovensko sa borí s nedostatkom všeobecných lekárov, problémom má byť aj ich vysoký vek.

Dôvodom je podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre všeobecné lekárstvo Moniky Paluškovej nízka atraktivita tohto odboru v porovnaní s inými medicínskymi odbormi. Rezort informoval, že na Slovensku je v súčasnosti vytvorených takmer 3070 lekárskych miest všeobecných lekárov, no napriek tomu niektoré kraje pociťujú ich nedostatok.

Ako Palušková spresnila priemerný vek všeobecného lekára je 55 rokov. Na nedostatok atraktívnosti povolania všeobecného lekára má vplývať aj absencia učebných textov, prax medikov v ambulanciách, nízka diferenciácia úhrad zo strany zdravotných poisťovní či úzke diagnostické a terapeutické kompetencie.

Ministerstvo zdravotníctva preto spolu s Paluškovou pripravili projekt pod názvom Rezidentský program, ktorý má zatraktívniť povolanie všeobecného lekára a zároveň posilniť teoretické vedomosti a praktické zručnosti medikov a absolventov lekárskych fakúlt.

„Špecializačná príprava v odbore všeobecné lekárstvo má na Slovensku určité nedostatky. Verím, že práve Rezidentský program poskytne lekárom priestor pre získanie chýbajúcich praktických zručností a posilní atraktivitu tohto odboru,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Rezidentský program bude pozostávať z dvoch častí, a to časť Medici a časť Rezidenti. Pre medikov plánuje rezort začať program v budúcom školskom roku, pilotný projekt sa bude realizovať na Slovenskej zdravotníckej univerzite, pričom sa ho zúčastní približne 41 medikov.

„Táto časť programu počíta okrem prednášok aj s praktickou výučbou v ambulanciách všeobecných lekárov,“ uviedla Palušková s tým, že doteraz teoretické vedomosti a praktické zručnosti nadobúdali len v posluchárňach a lôžkových zariadeniach.

Program si v časti Medici nevyžiada žiadne finančné prostriedky, nakoľko sa lekári v ambulanciách podujali školiť medikov bez nároku na peňažnú odmenu. Druhá časť programu, Rezidenti, má lekárom umožniť prípravu na špecializačnú skúšku priamo v ambulanciách všeobecných lekárov, ktorá by mala trvať tri roky a tri mesiace. Táto časť programu bude počas prvých dvoch rokov financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ.

Predpokladaný príspevok bude vo výške dva mil. eur. Podľa Ivana Poprockého z Inštitútu finančnej politiky zámerom je postupne po dovzdelaní a po rozšírení kompetencie všeobecných lekárov zvýšiť pomer platieb za výkony oproti kapitáciám. Ako Palušková na záver dodala, dúfajú, že sa im podarí aplikovať Rezidentský program aj v iných medicínskych odbornostiach.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...