Slovensko malo vlani historicky najotvorenejšiu ekonomiku

BRATISLAVA 9. mája (WEBNOVINY) – Otvorenosť slovenskej ekonomiky dosiahla v minulom roku 186 % hrubého domáceho produktu (HDP) a bola tak najvyššia od vzniku Slovenska.

Konštatujú to analytici Poštovej banky, podľa ktorých bola slovenská ekonomika v roku 2012 štvrtá najotvorenejšia v rámci Európskej únie a Slovensko v tomto ukazovateli predbehlo aj krajiny Vyšehradskej štvorky.

Ukazovateľ otvorenosti ekonomiky dáva do pomeru celkový objem exportu a importu tovarov a služieb k HDP krajiny za určité obdobie. Hodnota tovarov a služieb, ktoré sa zo Slovenska v roku 2012 vyviezli, pritom predstavovala na našom minuloročnom HDP takmer 96-percentný podiel. „Podiel dovozu tovarov a služieb bol o niečo nižší a dosiahol zhruba 90 % HDP,“ uvádzajú analytici Poštovej banky.

Vysoká otvorenosť slovenského hospodárstva je pritom podľa analytikov vítaná v časoch priaznivého ekonomického vývoja. „Rastúci dopyt zo zahraničia znamená nielen vyššiu produkciu našich výrobcov, ale aj tvorbu nových pracovných miest. Avšak v časoch, kedy je zahraničný dopyt utlmený horšou ekonomickou situáciou či dokonca recesiou, nám naša vysoká miera otvorenosti môže z rovnakých príčin ľahko podlomiť kolená,“ upozorňuje banka vo zverejnenej analýze.

Otvorenosť slovenskej ekonomiky bola v minulom roku v porovnaní s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky najvyššia. Maďarsko totiž vykázalo otvorenosť ekonomiky na úrovni 182 % HDP a Česká republika vo výške 150 % HDP. „Najmenej otvorenou ekonomikou zoskupenia V4 bolo vlani Poľsko s hodnotou ukazovateľa na úrovni 92 % HDP,“ dodávajú analytici Poštovej banky. Najvyššiu otvorenosť spomedzi európskych ekonomík dlhodobo vykazuje Luxembursko a na opačnej strane rebríčka stáli ekonomiky Francúzska, Grécka a Talianska, ktorých otvorenosť vlani nepredstavovala ani 60 % HDP.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...