Slovensko a Poľsko spojí plynovod, potvrdí to minister

30.10.2012

BRATISLAVA 30. októbra (WEBNOVINY) – Minister hospodárstva Tomáš Malatinský by mal na svojej pracovnej ceste vo Varšave predbežne potvrdiť záväzok Slovenska pokračovať v spolupráci s Poľskom na spoločnom plynárenskom prepojení.

Na stretnutie ministrov hospodárstva krajín Visegrádskej štvorky (V4) v rámci poľského predsedníctva odcestuje slovenský minister hospodárstva v stredu.

Cieľom stretnutia je podľa informácií zverejnených rezortom posilnenie ekonomických záväzkov medzi krajinami V4.

„V rámci stretnutia slovenská a poľská strana podpíšu tzv. intenčný list (Letter of Intent) týkajúci sa slovensko-poľského plynárenského prepojenia,“ dodáva ministerstvo.

Intenčný list vyjadruje predbežný písomný záväzok oboch strán pokračovať v spolupráci na tomto projekte.

List by mal byť následne zaslaný Európskej komisii, čím sa môže zvýšiť pravdepodobnosť na financovanie projektu z európskych fondov.

„V súčasnosti najdôležitejším bodom spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom v sektore plynárenstva je príprava realizácie vzájomného prepojenia plynárenských prepravných sietí. Toto prepojenie je neoddeliteľnou súčasťou Severojužného plynárenského koridoru, ktorý má prechádzať cez všetky krajiny V4 a Chorvátsko a spájať dva LNG terminály v Poľsku a Chorvátsku. Pre tento projekt bola zriadená aj pracovná skupina krajín V4+Chorvátska, ktorá počas nášho predsedníctva vypracovala predbežný technický dizajn projektu“, uvádza Tomáš Malatinský.

Slovensko-poľské plynárenské prepojenie je v súčasnosti vo fáze vypracovania štúdie realizovateľnosti. Analýza výsledkov tejto štúdie má byť podľa ministerstva hospodárstva ukončená do konca tohto roku. Poľské ministerstvo hospodárstva pripravilo na blížiace sa rokovanie okrem iného aj návrh všeobecnej Deklarácie V4. Tento dokument sa v oblasti energetiky dotýka integrácie vnútorného trhu s plynom, dodávok ropy, trhu s obnoviteľnými zdrojmi a európskej schémy obchodovania s emisiami.