Slovensko sa jadrovej energie nevzdá, elektrárne sú bezpečné

26.11.2012

BRATISLAVA 26. novembra (WEBNOVINY) – Slovensko sa bude spoliehať na jadrovú energiu aj v budúcnosti.

“Slovensko plánuje dlhodobo využívať jadrovú energiu v rámci svojho energetického mixu, nakoľko významne prispieva k energetickej bezpečnosti a tým aj ekonomickej samostatnosti,“ povedal v pondelok na konferencii Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

Dva jadrové bloky

Na Slovensku sú v súčasnosti v prevádzke dva jadrové bloky Atómovej elektrárne Bohunice V2 s celkovým výkonom 1 010 megawattov a dva jadrové bloky Atómovej elektrárne Mochovce s výkonom 940 megawattov.

Slovenské elektrárne v súčasnosti dostavujú v Mochovciach ďalšie dva jadrové bloky, ktoré by mali mať inštalovaný výkon 880 megawattov. “V oblasti elektroenergetiky máme v súčasnosti takmer vyrovnanú bilanciu výroby a spotreby. Po uvedení tretieho a štvrtého bloku elektrárne Mochovce do prevádzky bude mať naša krajina prebytkovú bilanciu a stane sa exportérom,“ uviedol Malatinský.

Slovensko ešte uvažuje nad výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, na mieste v súčasnosti odstavovanej elektrárne V1. Táto elektráreň by mohla mať podľa štúdie realizovateľnosti výkon až 2 400 megawattov. Slovensko ako aj okolité krajiny by sa podľa ministra nemali obávať bezpečnosti jadrových elektrární. “Bezpečnosť slovenských jadrových zariadení je na vysokej úrovni a spĺňa všetky medzinárodné štandardy.

Elektrárne sú bezpečné

Skutočnosť, že v slovenských jadrových elektrárňach nie je nutné vykonať žiadne okamžité opatrenia pre zabezpečenie jadrovej bezpečnosti, potvrdil aj nezávislý medzinárodný expertný tím a tiež aj záverečná správa Skupiny európskych jadrových regulátorov, ktorá bola vypracovaná na základe výsledkov záťažových testov jadrových elektrární v EÚ a tretích krajinách,“ konštatoval Malatinský.

Ministerstvo hospodárstva pod jeho vedením nechce v rámci energetického mixu zabudnúť ani na rozvoj obnoviteľných zdrojov na Slovensku.

Malatinský však upozornil, že využívanie obnoviteľných zdrojov energie môže priniesť aj určité riziká. “Tie sú predovšetkým pri výrobe elektriny zo zdrojov, ktoré sa vyznačujú vysokou fluktuáciou a nestabilitou výroby. Takéto zdroje negatívne ovplyvňujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovania elektrizačnej sústavy. Preto väčší priestor pre obnoviteľné zdroje energie vidíme pri pokrývaní potrieb tepla,“ uzavrel Malatinský.