Slovensko si v rozpočtovej transparentnosti polepšilo

BRATISLAVA 23. januára (WEBNOVINY) – Slovensko robí v oblasti rozpočtovej transparentnosti značné pokroky, stále má však aj rezervy.

Vyplýva to z analýz, ktoré v rámci projektu Open Budget Initiative na Slovensku uskutočnilo Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy MESA 10. Aj vďaka zmenám za posledné dva roky sa pritom Slovensko v rebríčku rozpočtovej transparentnosti umiestnilo na 15. priečke zo stovky zúčastnených krajín.

So ziskom 67 bodov z maximálneho počtu 100 bodov sa tak spolu s Českou republikou zaradilo na popredné miesta v rámci regiónu a priblížilo sa k Nemecku. Rezervy však stále pretrvávajú najmä v oblasti vykazovania, auditu a zapojenia verejnosti do rozpočtového procesu.

K pozitívnemu trendu hodnotenia napomohli aj nové fiškálne pravidlá pre verejný dlh a zriadenie fiškálnej rady, ktorá najmä do budúcna, v prípade postupného posilnenia kompetencií, môže výraznejšie prispieť k zvýšeniu dohľadu nad hospodárením s verejnými zdrojmi.

„Aj vďaka týmto zmenám sa Slovensko v rebríčku transparentnosti rozpočtu posunulo až o 13 priečok a predbehlo tak napríklad Poľsko, ale aj Chorvátsko, Bulharsko, či Ukrajinu. Otvorenejší rozpočtový proces majú v regionálnom porovnaní už len Nemecko, Česká republika, Slovinsko a Rusko,“ konštatuje v správe MESA 10. Prvé a doteraz jediné hodnotenie transparentnosti rozpočtových procesov sa pritom uskutočnilo pred dvoma rokmi.

Nedostatky, ktoré naďalej pretrvávajú, sa týkajú predovšetkým zverejňovania podrobnejších informácií o dopadoch plánovaných zmien vládnej politiky na verejné výdavky a priebežnom plnení rozpočtu počas roka, ako aj o štruktúre verejného dlhu, finančných ale i nefinančných aktívach štátu.

Rozpočet by sa do budúcna podľa analýzy nemal opierať len o jednu makroekonomickú prognózu, ale mal by byť v tomto ohľade rozšírený a rátať s viacerými scenármi hospodárskeho vývoja vrátane možných dopadov týchto rôznych scenárov na verejné financie.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...