Slovensko spotrebúva stále menej energie

23.11.2012

BRATISLAVA 23. novembra (WEBNOVINY) – Slovensku sa v ostatnom desaťročí podarilo znížiť energetickú náročnosť.

Kým v roku 2001 sa v slovenskom priemysle, doprave, domácnostiach, pôdohospodárstve a v obchodoch a službách spotrebovalo celkovo 123 terawatthodín energií v roku 2010 to už bolo len 116 terawatthodín energií. Ide teda o zníženie energetickej náročnosti o 7 %.

“Napriek tradičnej štruktúre slovenského priemyslu s prevahou priemyslu vyznačujúceho sa vysokou energetickou náročnosťou v poslednom období Slovensko zaznamenalo významný pokles energetickej náročnosti. Môžeme teda konštatovať, že sa nám podarilo splniť ciele vydané Európskou komisiou,“ informovalo Ministerstvo hospodárstva SR (MH).

Najviac energií spotrebuje slovenský priemysel. V roku 2001 sa v tomto odvetví spotrebovalo viac ako 44 terawatthodín energií. Na konci desaťročia to bolo vyše 37 terawatthodín energií, čo predstavuje 32 % celkovej energetickej spotreby Slovenska.

Pomohla výmená spotrebičov za úsporné

“ Najvýznamnejšími faktormi poklesu spotreby energie v priemysle boli pokračujúca reštrukturalizácia, obnova technológií a ich inovácia, zavádzanie nových progresívnych prvkov v rámci riadenia, aktivizácia podporných mechanizmov energetickej efektívnosti, ale aj dôsledky globálnej hospodárskej krízy,“ dodalo ministerstvo.
Spotrebu energií v ostatnom desaťročí výrazne znížili aj slovenské domácnosti.

V roku 2001 sa ich spotreba energií pohybovala na úrovni necelých 36 terawatthodín. V roku 2010 sa spotreba domácností znížila na zhruba 27 terawatthodín energií. Najviac domácnosti ušetrili výmenou starých spotrebičov za úsporné, čím sa znížila spotreba elektriny.

“Spotreba elektriny v domácnostiach má od polovice roka 2003 klesajúcu tendenciu. Podiel na tomto trende má aj využívanie úspornejších spotrebičov v domácnostiach. Pokles spotreby elektriny je však spôsobený aj tým, že mnoho domácností, ktoré vykurovali elektrinou, prešlo na iný typ vykurovania, napr. vykurovanie biomasou,“ uviedol rezort hospodárstva.

Doprava je Achillovou pätou

Achillovou pätou zostáva v znižovaní energetickej náročnosti sektor doprava. Iba v tomto sektore zaznamenalo Slovensko nárast spotreby energií. V roku 2001 sa v doprave spotrebovalo celkovo 17 terawatthodín energií. V roku 2010 to však už bolo viac ako 26 terawatthodín energií, čo predstavuje nárast o 53 %.

“Logistické služby zamerané na prepravu tovarov a stále rastúci počet nových vozidiel sa najviac podieľajú na raste spotreby energie v doprave. Aj napriek znižujúcej sa mernej spotrebe pohonných hmôt osobných a nákladných automobilov nedochádza k absolútnej úspore energie v sektore najmä z dôvodu neustáleho zvyšovania počtu vozidiel cestnej dopravy,“ zdôvodnilo ministerstvo.

V obchode a službách sa spotreba veľmi nezmenila

V sektore obchod a služby sa v roku 2010 celkovo spotrebovalo viac ako 24 terawatthodín energií, čo je približne na rovnakej úrovni ako v roku 2001. Spotreba energií v slovenskom pôdohospodárstve poklesla z 2,14 terawatthodiny na 1,55 terawatthodiny energií.

“Na základe štatistiky vývoja konečnej energetickej spotreby za ostatné desaťročie v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva je možné konštatovať, že najväčší prínos k zníženiu absolútnej energetickej spotreby zaznamenali sektor budov na bývanie a priemysel, pričom spotreba energie v sektore dopravy naďalej rástla. Celkovo mali na úsporách energie vykázaných cez jednotlivé opatrenia najväčší podiel spotrebiče, najmä obmena bielej techniky, a následne priemysel, verejný sektor a sektor budov,“ konštatovalo ministerstvo hospodárstva.