Slovensko v tomto roku nevyužije všetky európske peniaze

29.12.2013

BRATISLAVA 29. decembra (WEBNOVINY) – Slovensko nevyužije všetky zdroje Európskej únie (EÚ), ktoré malo vyčerpať do konca tohto roka.

Prepadnú len finančné prostriedky zo záväzku roka 2010 v Operačnom programe (OP) Vzdelávanie, a to v objeme 13,69 mil. eur a v Operačnom programe Rybné hospodárstvo by mal byť zrušený záväzok vo výške 127 tis. eur.

Pre agentúru SITA to potvrdil podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny, ktorý zodpovedá aj za koordináciu využívania eurofondov.

Predĺžil sa proces verejného obstarávania

Podľa stavu k 30. novembru mala SR vyčerpať do konca tohto roka ešte 103,45 mil. eur, z toho v programe Vzdelávanie 52,13 mil. eur, Informatizácia spoločnosti 50,5 mil. eur, Interract II 693,1 tis. eur a Rybné hospodárstvo 127,6 tis. eur.

V programoch Informatizácia spoločnosti a Interract II boli k 16. decembru použité všetky prostriedky EÚ, ktoré museli byť vyčerpané do konca roka 2013.

„Hlavnou príčinou prepadnutia finančných prostriedkov v OP Vzdelávanie je neskorá implementácia najmä z dôvodu predlžovania procesov verejného obstarávania. OP Vzdelávanie bol taktiež poznačený výrazným spomalením až pozastavením prípravy nových projektov v rokoch 2010 a 2011,“ priblížil Vážny.

Napriek zavedeniu opatrení a zrýchleniu procesov, ktorých výsledkom bolo dosiahnutie 100-percentného kontrahovania v roku 2013, podľa vicepremiéra už nebolo možné absorbovať všetky finančné prostriedky, ktoré museli byť vyčerpané v tomto roku.

Rizikový rok 2013

Meškanie pri využívaní súčasných eurofondov v programovom období 2007 až 2013 je podľa neho spôsobené viacerými faktormi.

„Kľúčovým problémom je proces verejného obstarávania, ktorý sa neúmerne predlžoval z dôvodu námietok uchádzačov, alebo pochybení obstarávateľov. Veľký vplyv na nečerpanie má aj politický cyklus a následne zmeny priorít, ktoré negatívne vplývajú na implementáciu jednotlivých operačných programov,“ zdôraznil Vážny.

Rizikovým pre prepadnutie peňazí EÚ bol najmä rok 2013, kedy nastal súbeh lehôt na vyčerpanie dvoch ročných záväzkov, a to roku 2010 (pravidlo +3) a roku 2011 (n+2). „Vďaka prijatým opatreniam na zrýchlenie čerpania a rokovaniam s Európskou komisiou, ktorých výsledkom je schválenie zmeny nariadenia (zmena pravidla n+2 na n+3), prepadnú zdroje v roku 2013 len v minimálnej miere,“ dodal Vážny.

Záväzok roku 2011 môže SR čerpať o rok dlhšie, tri namiesto dvoch rokov, do konca roka 2014. Podobne záväzok roku 2012 môže využiť o rok dlhšie, do konca roka 2015. „Pre rok 2014 je riziko prepadnutia fondov zanedbateľné. Objem prostriedkov na vyčerpanie v roku 2015 bude závisieť od čerpania v roku 2014,“ uzavrel Vážny.

SR vyčerpala k 30. novembru zo súčasných zdrojov EÚ 5,679 mld. eur, čiže 48,82 % z celkovej alokovanej sumy 11,632 mld. eur. Podľa rezortu financií čerpanie eurofondov v decembri presiahlo hranicu 50 %, po takmer siedmich rokoch implementácie. Na vyčerpanie zvyšných prostriedkov má SR ešte dva roky.