Slovensko vyčerpalo z eurofondov viac ako tri miliardy

5.10.2012

BRATISLAVA 5. októbra (WEBNOVINY) – Čerpanie eurofondov z druhého programového obdobia rokov 2007 až 2013 sa v septembri tohto roka zvýšilo oproti augustu o 1,05 percentuálneho bodu, teda o 121 mil. eur.

Z celkovej alokovanej sumy 11,498 mld. eur, ktoré má Slovensko z eurofondov k dispozícii v terajšom programovom období eurofondov, sa ku koncu septembra vyčerpalo takmer 3,884 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 33,86 %.

Vyplýva to z informácií zverejnených v piatok Ministerstvom financií SR. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov dosiahli 4,194 mld. eur a navyšujú úroveň čerpania na 36,47 % z celkového záväzku.

V zmysle platnej legislatívy sa ku koncu tohto roka sleduje plnenie voči záväzku roku 2009. Záväzok roku 2009 je pritom podľa rezortu financií u väčšiny operačných programov na národnej úrovni vyčerpaný na 100 %. Výnimkou sú Operačný program Informatizácia spoločnosti s čerpaním 66,35 % a Operačný program Vzdelávanie s čerpaním 62,32 %.

Záväzok na rok 2010, teda prostriedky, ktoré je možné čerpať do konca roku 2013, je už vyčerpaný za Regionálny operačný program, programy Zdravotníctvo, Technická pomoc, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Bratislavský kraj, Doprava z Kohézneho fondu a program Životné prostredie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Program Doprava má čerpanie tohto záväzku na úrovni 70,71 % z ERDF, program Životné prostredie 64,12 % z Kohézneho fondu a program Výskum a vývoj 43,17 %.

V polovici mája vládny kabinet rozhodol o realokácii prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov. Z Operačného programu Informatizácia spoločnosti sa tak do programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast presunulo 170 mil. eur, z Operačného programu Doprava do programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 55 mil. eur a z Operačného programu Vzdelávanie sa do Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia realokuje 70 mil. eur.