Slovensko vyčerpalo z eurofondov viac ako tri miliardy eur

7.5.2012

BRATISLAVA 7. mája (WEBNOVINY) – Čerpanie eurofondov z druhého programového obdobia rokov 2007 až 2013 sa v apríli tohto roka zvýšilo oproti marcu o 1,24 percentuálneho bodu.

Zo sumy 11,498 mld. eur, ktoré má Slovensko z eurofondov k dispozícii v rámci nového programového obdobia, sa ku koncu apríla vyčerpalo 3,398 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 29,56 %. Vyplýva to z informácií zverejnených Ministerstvom financií SR.

V zmysle platnej legislatívy sa ku koncu tohto roka sleduje plnenie voči záväzku roku 2009. Záväzok roku 2009 je pritom podľa rezortu financií u väčšiny operačných programov na národnej úrovni vyčerpaný na 100 %, okrem cieľa 2 operačného programu Výskum a vývoj, kde je čerpanie na úrovni 82,14 %, operačného programu Vzdelávanie s čerpaním 50,78 % a operačného programu Informatizácia spoločnosti s 31,67 %.

Záväzok na rok 2010, teda prostriedky, ktoré je možné čerpať do konca roku 2013, je už vyčerpaný pre operačný program Zdravotníctvo, Regionálny operačný program, programy Technická pomoc, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a program Životné prostredie za ERDF.